ODGODA PREDAJE DIPLOMSKIH RADOVA

Iz zdravstvenih razloga, danas 12. 09. 2023., neće biti moguće predaja diplomskih radova niti izdavanje potvrda za predaju diplomskih radova u Galeriji Šira.