Novi izborni modul – Uvod u vizualnu umjetnost videoigara

S ovom akademskom godinu počinje nastava izbornog modula UVOD U VIZUALNU UMJETNOST VIDEOIGARA.

Modul je rezultat rada na razvijanju studijskog programa za područje vizualne umjetnosti videoigara te ujedno i njegov prvi korak. Njegov sadržaj nastao je na temelju iskustva nastavnika stečenog kroz rad na projektu Edu4Games, te kroz sudjelovanje nastavnika na umjetničkom istraživanju putem kojeg su kroz vlastiti umjetnički rad proširili znanja o ovom području.

Modul se sastoji od četiri kolegija: Teorija videoigara, Crtež u interaktivnom kontekstu, Računalno modeliranje u interaktivnom kontekstu i Vizualno oblikovanje u razvojnoj okolini.  Kroz kolegije se stječe uvid u glavne karakteristike videoigara kao medija, baveći se njihovim praktičnim i teorijskim aspektima. Cilj kolegija je ovladanje vještinama stvaranja digitalnih crteža, slika i 3d objekata te osnovnim načinima njihove manipulacije u interaktivnom kontekstu, koristeći digitalne alate koji se koriste u izradi vizualnih sadržaja videoigara. Kolegijima se također stječu nova znanja o likovnosti u drugom kontekstu što doprinosi sposobnosti razvijanja projekta na drugim umjetničkim predmetima.

Sadržaji kolegija nadovezuju se jedan na drugi te se međusobno nadopunjuju. Tri kolegija pohađaju se paralelno, u zimskom semestru, a četvrti se nastavlja na njih, odvija se u ljetnom semestru te se nadovezuje na zadatke koji su odrađeni u sklopu prva tri kolegija.

Modul je otvoren za upis studentima svih odsjeka: 3. i 4. godini prijediplomskog studija, 1. i 2. godini diplomskog studija te 3., 4. i 5. godini integriranog studija, a zbog svega navedenog upisuje se kao cjelina.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti nastavnicima koji su sudjelovali u radu na olikovanju modula: Darku Masnecu (masnec.darko@gmail.com), Maji Rožman (prodekan.kvaliteta@alu.unizg.hr), Idi Loher (ida.loher@gmail.com), Sebastijanu Dračiću (s.dracic@gmail.com) i Danielu Kovaču (dankov17@gmail.com) te koordinatoru za nastavu Mladenu Đuričiću.