Obraćanje dekana studentima ALU

Poštovan-e/i student-ice/i,

obraćam vam se kao dekan Akademije likovnih umjetnosti s namjerom i željom za nastavkom našeg uzajamnog aktivnog doprinosa poboljšanju uvjeta studiranja i rada na ALU u što svakako spadaju i međuljudski odnosi u nastavnom procesu. 

U tom smislu, a i slijedom pojedinih napisa u medijima kojima se ALU povezuje sa neprihvatljiv tretmanom studenata od strane pojedinih profesora, pozivam vas da svoja iskustva i saznanja podijelite sa upravom ALU kako bi mogli svako neprihvatljivo ponašanje sankcionirati. 

Na službenoj mrežnoj stranici ALU postoji LINK preko kojega možete anonimno podnijeti prijave, a uprava ALU i dekan vam garantiraju anonimnost i zaštitu od bilo kakvih neželjenih posljedica vašeg istupa.

Podsjećam da je ALU ovaj vid prijave – uz jamstvo zaštite anonimnosti prijavitelja/ica – uvela u siječnju 2021. godine u sklopu javne inicijative „Nisam tražila“; izvješće povjerenstva dostupno je na POVEZNICI.

ALU smatra pitanja zlostavljanja, uznemiravanja, diskriminacije te bilo kakvih drugih oblika ne-akademskog ponašanja u potpunosti neprihvatljivim te smatra svojom odgovornošću osigurati svojim studentima/icama sigurno okruženje za studiranje i uopće boravak, no s druge strane očekuje i od vas da prijavama pristupate s velikom odgovornošću i ozbiljnošću jer rezultiraju prosljeđivanju pravosudnim tijelima na obradu u svjetlu moguće kaznenopravne odgovornosti.

Želim vam da vaše studiranje na ALU provedete na način koji će jednoga dana izazvati nostalgiju za studentskim danima te vas pozivam da nam uvijek ukažete na momente koje bismo mogli za vas bolje organizirati ili učiniti.

DEKAN

prof. art. Alen Novoselec