KIPAR 2024.

KIPAR 2024. – prijave za kiparsku školu Aleksandar Rukavina, Brtonigla

Pozivamo studentice i studente kiparstva na sudjelovanje u petom izdanju kiparske škole Aleksandar Rukavina.

Rok za prijavu: 22. travnja 2024

Što je KIPAR 2024.?

Škola i radionica namijenjena studenticama i studentima kiparstva koja za ciljeve ima poticanje osmišljavanja, izrade i predstavljanja originalnih autorskih skulptura u kamenu. Nastala je povodom nekoliko važnih potreba a to su: valorizacija rada Aleksandra Rukavine, memorijalne galerije Aleksandra Rukavine koja ove godine prerasta u kulturni centar, poticanje kulturnog dijaloga te stvaranju novih lokalnih vrijednosti.

Kada i gdje će se održati?

Od 29. lipnja do 6. srpnja 2024. u Brtonigli, Istra.

Zašto KIPAR 2024.?

Aktivno sudjeluješ u stvaranju novog kulturnog nasljeđa!

Koja je tematska odrednica?

Antistresna forma - više o tome u opisu (Fb: @kiparbrtonigla)

Što vam je osigurano?

Turistička zajednica općine Brtonigla osigurava vam troškove puta, smještaja i hrane za vrijeme trajanja radionice, materijal, alat te mentora s iskustvom rada u kamenu. I rad u društvu kolega kipara.

Kako se prijaviti?

E-mailom na kiparbrtonigla@zoho.eu

Prijava mora sadržavati:

  1. osobne podatke o autoru
  2. kratki životopis, portfolio ili fotografije prijašnjih radova
  3. skicu ideje za realizaciju izvedenu u crtežu i materijalu po odabiru
  4. opis rada

Uvjeti i obaveze:

Svaki autor obavezan je napraviti jedan autorski rad za vrijeme trajanja škole.

Rad mora biti autorsko djelo sudionika. Rad po završetku izrade prelazi u vlasništvo organizatora kiparske škole, a organizator se obavezuje da će pri svakom objavljivanju reprodukcije rada poštivati autorska prava navođenja autora i naslova rada.

Za sva dodatna pitanja obratite se mailom na: kiparbrtonigla@zoho.eu

ili Fb: @kiparbrtonigla