Javna rasprava - Pravila za upravljanje i popis dokumentarnog gradiva ALU

Otvara se javna rasprava o prijedlogu dokumenta Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom ALU te Popis dokumentarnog gradiva ALU.

Temeljem  odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19., 114/22 i 36/24) te  Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 105/2020) napravljene su izmjene starog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva ALU, koji sada glasi Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom ALU u Zagrebu i Popis dokumentarnog gradiva ALU u Zagrebu. Novi pravilnik i novi popis gradiva izrađen je uz odobrenje Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.

Vaše primjedbe možete dostaviti na mail adresu: aria.novina@alu.unizg.hr zaključno do zaključno 10. svibnja 2024. godine.

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (Link na dokument)

POPIS DOKUMENTARNOG GRADIVA AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (Link na dokument)