Upisi u prijediplomski, diplomski i integrirani studij 2024./2025.

UPISI 2024./2025. - DIPLOMSKI STUDIJI

Upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. godinu 2024./2025.

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2024./2024. (.pdf)

Datum objave Natječaja: 30. travnja 2024.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 7. redovitoj sjednici u 355. ak.god. (2023./2024.) održanoj 9. travnja 2024.  donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2024./2025. 

Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu DIPLOMSKIH STUDIJA u ak. god. 2024./2025.*

*Navedeni broj upisnih mjesta na dvopredmetnim studijima zapravo je dvostruki broj studenata jer upisani studenti ostvaruju na jednom dvopredmetnom studiju samo pola ukupnoga studija.

UPISI 2024./2025. - PRIJEDIPLOMSKI I INTEGRIRANI (PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI) STUDIJI

Upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) studija u ak. godinu 2024./2025. 

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih (prijediplomskih i diplomskih) te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.

Datum objave Natječaja: 30. travnja 2024.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 6. redovitoj sjednici u 355. akademskoj godini (2023./2024.) održanoj 12. ožujka 2024. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih  studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2024./2025

Tablica upisnih mjesta za upis u 1. godinu prijediplomskih i integriranih (prijediplomskih i diplomskih) studija u ak. god. 2024./2025.*