Natječaj za izlaganje u Galeriji Prozori

Galerija Prozori raspisuje natječaj za izlaganje u 2025. godini. Natječaj je otvoren za izložbe, akcije, performanse, umjetničko-istraživačke projekte, kustoske koncepcije te edukativni i diskurzivni program. Posebna će se pozornost usmjeriti na prijedloge koji kritički promišljaju javni prostor te inovativno reagiraju na specifični kontekst Galerije.

Specifičnost Galerije očituje se u smještaju u narodnoj knjižnici (Knjižnica S. S. Kranjčevića, KGZ), što podrazumijeva i specifične prostorne i simbolične aspekte kao i različite odnose koji se uspostavljaju u svakodnevnom životu knjižnice/galerije i stanovnika kvarta.

Prijave se mogu poslati e-mailom na adresu prozori.galerija2@gmail.com do 30. 5. 2024.

Prijedloge će razmatrati Umjetnički savjet Galerije Prozori u sastavu Irena Bekić, Petra Dolanjski Harni, Božena Končić Badurina, Andreja Kulunčić, Maša Štrbac.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Knjižnica grada Zagreba.

Prijedlozi trebaju sadržavati:

  • ime, prezime i kontakt (broj telefona, mobilnog telefona, adresa ili e-mail adresa) autora/autorice projekta
  • životopis autora/autorice projekta
  • opis projekta (do 300 riječi)
  • skice ili drugi vizualni materijal (do 10 fotografija)

Za sve dodatne informacije obratiti se voditeljici Galerije Prozori.

tel.: 01/2318-596

e-mail: prozori.galerija2@gmail.com

http://www.kgz.hr/default.aspx?id=678
https://www.facebook.com/pages/Galerija-Prozori/163929313783977?ref=hl

adresa:

Galerija Prozori, Knjižnica S. S. Kranjčevića
Zapoljska 1, 10000 Zagreb

Odabrane prijedloge Galerija Prozori predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba i Ministarstvu kulture i medija RH.

Izvor:

https://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/natjecaj-za-izlaganje-u-galeriji-prozori-u-2025-godini/66817