Raspored održavanja diplomskih ispita

Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju održat će se prema slijedećem rasporedu (Poveznica na PDF).