Obavijesti studentima ALU 

Obavijest - rokovi prijava pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije ak. god. 2021./2022.

Link na PDF dokument


TZK - Dežmanov prolaz šetnja na Cmrok u subotu 4. 12. 2021. u 10 h

Link na PDF dokument


TZK - Britanski trg (subota 27. 11. 2021 . u 10 h)

Link na PDF dokument


TZK - Reljkovićeva - pješačenje šuma Jelenovac subota 20. 11. 2021. u 10 h

Link na PDF dokument


TZK - Maksimir subota 13. 11. 2021. u 10.30 h

Link na PDF dokument


TZK - Savski most - Jarun pješačenje u subotu 23. 10. 2021. u 10 h

Link na PDF dokument


TZK pješačenje na Sljeme (subota, 16. 10. 2021. u 10 h)

Link na PDF dokument


TZK - obavijest za prvi sastanak studentima I. godine

Link na PDF dokument


Obavijest o provođenju sveučilišnog izbornog predmeta 'Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom' u ak. god. 2021./2022.

Link na PDF dokument


Obavijest studentima Sveučilišta u Zagrebu o cijepljenju protiv bolesti COVID-19

Link na PDF dokument


OBAVIJEST za završetak preddiplomskog studija

Link na PDF dokument


Svečana dodjela diploma prvostupnicima ALU akad. god. 2019./2020. (subota, 12. 6. 2021. u 10 h)

Link na PDF dokument


Svečana dodjela diploma diplomantima ALU akad. god. 2019./2020. (subota, 12. 6. 2021. u 12 h)

Link na PDF dokument


AIESEC Hrvatska organizira volonterske i stručne prakse

Link na web stranicu


POZIV za dvosemestralni online program Ženskih studija 2021

Link na web stranicu


Obavijest o provedbi kolegija 'Vršnjačka potpora za studente s invaliditetom'

Link na PDF dokument


Obavijest - rokovi prijava pristupa izradi diplomskog rada za diplomske i integrirane studije u ak. god. 2020./2021.

Link na PDF dokument


Obavijest o izbornom kolegiju UVOD U LIKOVNU TERAPIJU (doc.mr.art. Sonja Vuk)

Link na PDF dokument


Obavijest studentima diplomantima - obveze prema Fundusu i Arhivu ALU prilikom diplomiranja

Link na PDF dokument


Obavijest studentima - izdavanje potvrda putem sustava e-građani, i prijepisa ocjena od 24. kolovoza 2020.

Link na PDF dokument


OBAVIJEST o obustavi konzultacija in person zbog CORONA COVID-19 virusa

Link na PDF dokument


POZIV za obavljanje poslova pomoći studentima s invaliditetom

Dodatne informacije na e-mail: uredssi@unizg.hr ili na mob. 099 4593 578

Link na PDF dokument


ODLUKA o školarini i ostalim novčanim naknadama za studente ALU (24. travnja 2017.)

Link na PDF dokument


Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita + zahtjev za pokretanjem postupka

Link na PDF dokument


Obavijest studentima ALU - elektronički identitet AAI@Eduhr

Link na PDF dokument


Objavljena aplikacija za ispis potvrde o statusu studenta

Link na PDF dokument


Obrasci za prijavu diplomskog rada

Link na PDF dokument