ODLUKA o naknadi troškova javne obrane doktorskog rada

Preslika odluke (link na PDF)