Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada pod naslovom Skulptura kao simbolička forma u umjetničko-ritualnom činu - SPONA doktoranda Krešimira Katušićaodržati  će se u velikoj predavaonici Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 85, u petak 18. lipnja 2021., s početkom u 15 sati.

Mentor I: red.prof.art. Petar Barišić
Mentor II: prof.dr.sc. Žarko Paić

Obrana će se održati pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u  sastavu:

  • red.prof.art. Daniel Kovač- predsjednik Povjerenstva
  • izv.prof.dr.sc. Krešimir Purgar- član
  • doc.dr.sc. Silva Kalčić- članica

Zbog provođenja epidemioloških mjera molimo obveznu najavu dolaska na email adresu: mrrudman@alu.unizg.hr

SLUŽBENA OBAVIJEST (Link na PDF)