Javna obrana doktorskog rada

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
ZAGREB, Ilica 85
KLASA: 643-01/23-01/01
URBROJ: 251-77-19-23-103

U Zagrebu, 11. srpnja 2023.

Predmet: JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA

Javna obrana doktorskog rada doktorandice Tee Hatadi, pod naslovom “RAT-ART: Umjetnost i domovinski rat“, održati će se u Klasi broj 8, Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti, Jabukovac 10, u petak 21. srpnja 2023., s početkom u 10.00 sati.

Mentor I: prof. art. Ante Rašić
Mentor II: dr.sc. Ivana Mance Cipek

Obrana će se održati pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. art. Duje Jurić - predsjednik Povjerenstva

  2. prof. dr. art. Ksenija Turčić - članica

  3. prof. dr. sc. Sanja Cvetnić - članica

PREDSJEDNIK VIJEĆA PDS-a

prof. dr. sc. Tomislav Pletenac, v.r.

Link na PDF obavijest