Rezultati izbora pristupnika na doktorski studij ak. god 2023./2024.

Rezultati izbora pristupnika na doktorski studij PDS (Link na PDF) 

Više...

Natječaj za upis PDS Likovnih umjetnosti 2023/24.

ODLUKA o produljenju roka za prijavu na upis na PDS od 08. rujna 2023. (Link na PDF) Natječaj za upis na doktorski studij Likovnih umjetnosti ak. god. 2023./2024. (Link na PDF) Molba za upis na PDS - obrazac (Link na Word dokument) Obrazac prijave za PDS (Link na Word dokument) Obrazac prijedloga umjetničkog istraživanja (Link na Word dokument) Najava Doktorski studij ALU (Link na YouTube) 

Više...

Javna obrana doktorskog rada

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ
ZAGREB, Ilica 85
KLASA: 643-01/23-01/01
URBROJ: 251-77-19-23-103 U Zagrebu, 11. srpnja 2023. Predmet: JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA Javna obrana doktorskog rada doktorandice Tee Hatadi, pod naslovom “RAT-ART: Umjetnost i domovinski rat“, održati će se u Klasi broj 8, Nastavničkog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti, Jabukovac 10, u petak 21. srpnja 2023., s... 

Više...

ODLUKA o naknadi troškova javne obrane doktorskog rada

Preslika odluke (link na PDF) 

Više...

UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE

Power-pont prezentacija pod naslovom UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE sa zadnjeg predavanja red. prof. dr. sc. Vere Turković iz predmeta Suvremena estetika, održanog dana 20. travnja 2013. Link na Power-point
 

Više...