Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada pod naslovom “Skulptura kao simbolička forma u umjetničko-ritualnom činu - SPONA” doktoranda Krešimira Katušića,  održati  će se u velikoj predavaonici Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 85, u petak 18. lipnja 2021., s početkom u 15 sati. Mentor I: red.prof.art. Petar Barišić
Mentor II: prof.dr.sc. Žarko Paić Obrana će se održati pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada u ... 

Više...

ODLUKA o naknadi troškova javne obrane doktorskog rada

Preslika odluke (link na PDF) 

Više...

UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE

Power-pont prezentacija pod naslovom UMJETNIČKA PRAKSA KAO ISTRAŽIVANJE sa zadnjeg predavanja red. prof. dr. sc. Vere Turković iz predmeta Suvremena estetika, održanog dana 20. travnja 2013. Link na Power-point
 

Više...