PRIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Prijediplomski sveučilišni studij Slikarstvo

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova. 

Program prve godine studija obuhvaća sve aspekte crtanja, uvod u slikarstvo te svladavanje osnovnih pojmova likovnih umjetnosti, kao i upoznavanje s mogućnostima uporabe različitih materijala kao nosilaca slike, te s razlozima njihove obrade i odabira. S crtanjem glave i akta povezan je studij anatomije. Druga godina studija obuhvaća niz logičnih i povezanih zadataka kao prelaznih faza između crtanja i slikanja, najprije monokromnim postupkom, zatim studiranjem kompozicije, kontrasta i teorije boja, te njihovom postupnom primjenom. Na trećoj i četvrtoj godini pozornost se posvećuje individualnom likovnom izražavanju i stvaralaštvu. Student izabire profesora-voditelja klase, uz čiju pomoć gradi svoj umjetnički profil.

Studenti Slikarskog odsjeka svladavaju i osnove kiparstva i grafike, te stječu znanja iz povijesti umjetnosti i drugih teorijskih predmeta, a omogućen im je odabir iz niza izbornih kolegija. Nakon završenog prijediplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) slikarstva.

Prijediplomski sveučilišni studij Grafika

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova. 

Osnova studija na prvoj godini je svladavanje crtačkih vještina, uz uvod u grafiku, crtanje akta, anatomiju i teorijske predmete. Na drugoj godini se kroz glavni predmet Grafika studiraju grafičke tehnike (duboki, visoki, plošni i protisni tisak). Na početku treće godine student se opredjeljuje za profesora-voditelja klase, koji ga, vodeći računa o njegovim osobnim sklonostima, uvodi u sve izražajne mogućnosti grafičkih tehnika, te uz čiju pomoć gradi osobni umjetnički izraz.

Studenti Grafičkog odsjeka svladavaju također i osnove slikarstva i kiparstva, stječu znanja iz povijesti umjetnosti i drugih teorijskih predmeta, a omogućen im je i odabir iz niza izbornih kolegija.

Na trećoj godini studija studenti se mogu opredijeliti za usmjerenjePrimijenjena grafika. Ovo usmjerenje obuhvaća sve vidove primijenjene grafike i grafičkog dizajna, a osobito kreativna istraživanja u području vizualnih komunikacija. Programom je obuhvaćeno svladavanje tradicionalnih i suvremenih tiskarskih postupaka i reprodukcijskih tehnika.

Nakon završenog prijediplomskog studija stječe se akademski nazivsveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) grafike.

Prijediplomski sveučilišni studij Kiparstvo

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova. 

Studij daje cjelovitu likovnu naobrazbu sukladnu suvremenim istraživanjima na području likovnog trodimenzionalnog oblikovanja, što omogućuje polaznicima da se po završetku studija prema svojim nagnućima i u mjeri svoga talenta ostvare kao likovni umjetnici.

Prijediplomski studij osposobljava studente za niz suradničkih ili samostalnih kreativnih likovnih djelatnosti na temelju tehničko-tehnoloških, teorijskih i praktičnih likovnih znanja i spoznaja stečenih tijekom studija. Studij ih, nadalje, osposobljava i za komunikaciju na profesionalnoj razini.

Početkom treće godine studija studenti mogu izabrati usmjerenje Mala plastika i medaljerstvo. Program ovog usmjerenja je studij reljefa i pune plastike do 40 cm visine (medaljerstva, minijature i multipla). 

Po završetku prijediplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kiparstva.

Prijediplomski sveučilišni studij Likovna kultura

Studij traje tri godine (6 semestara), tijekom kojih se stječe 180 ECTS bodova.

Specifičnost prijediplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura proizlazi iz činjenice da Nastavnički odsjek obrazuje studente koji tijekom studija podjednako razvijaju sposobnost zapažanja i likovnog izražavanja u svim medijima, s naglašenom odgovornošću, estetskom osjetljivošću, kao i sposobnošću vrednovanja likovnog djela i formiranja estetskog ukusa kod djece i mladih ljudi. 

To je interdisciplinarni studij koji pored slikarstva, kiparstva i grafike obuhvaća opsežan program povijesti umjetnosti i likovne teorije, što se izvodi prema zajedničkom programu s Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta. Studij također obuhvaća pedagoške predmete s odgovarajućim vježbama. 

Nakon završenog prijediplomskog studija stječe se akademski nazivsveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/ baccalaurea) edukacije likovne kulture

Prijediplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji

Studij traje tri godine (6 semestara), tijekom kojih se stječe 180 ECTS bodova. 

Studij obrazuje stručno-kreativnu osobu koja može realizirati projekte u animiranom filmu i medijima.

Osim teorijske i praktične naobrazbe, studij osposobljava za zanimanje crtača knjige snimanja, animatora, glavnog crtača karaktera i pozadina (layoutman), scenarista, autora model-liste (kreiranje karaktera i pozadine), medijskog umjetnika i redatelja, koji na promjenjivom i zahtjevnom tržištu može ponuditi konkurentan kreativni proizvod.

Studij je koncipiran kao spoj dinamičnih i intenzivnih radionica (kamera, montaža, snimanje zvuka, bluescreen, TAM TAM, filmska i video rasvjeta itd); povijesnog pregleda eksperimentalnog filma, klasične animacije i videa; suradnje s vanjskim stručnjacima i institucijama; suradnje s međunarodnim akademijama (Metropolitan University London, Royal College of Art ) te tematskih projekata.

Kroz modul novih medija spoznajni krug se proširuje prema onim kreativnim mogućnostima i tehnikama koje se prvi put pojavljuju u likovnoj umjetnosti 20. stoljeća (foto-kinetička i elektronička umjetnost, intermedija, instalacija, video umjetnost, umjetnost prostora, performans, nove komunikacijske tehnike, hologram, internet, likovno-umjetnička granična područja i sl.). Unutar toga studenti se pripremaju za praktičnu primjenu jednog ili više tradicionalnih i suvremenih postupaka, koji se mogu umjetnički vrednovati kroz poznavanje i znanje medijskih raznolikosti i njihove primjene u likovno-umjetničkom kontekstu, ne samo na razini rukovanja već i na stvaralačko kreativnoj razini.

Čitav koncept nastave je komplementarni sustav teorijskih i praktičnih kolegija koji se tijekom studija mijenjaju koncepcijski i konstitutivno.

Prijediplomski studij je komplementarna kombinacija kolegija animacije i novih medija. 

U svom karakteru odsjek je dinamičan i u kontinuiranom procesu nastajanja, usavršavanja i nadogradnje.

Nakon završenog prijediplomskog studija stječe se akademski nazivsveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) animiranog filma i novih medija