DIPLOMSKI STUDIJI

Diplomski sveučilišni studij Slikarstvo

Studij traje jednu godinu (2 semestra), tijekom koje se stječe 60 ECTS bodova.

Diplomski studij kroz individualni mentorski pristup potiče razvoj osobnih likovnih promišljanja i pronalaženje njihova adekvatnog izraza. 

Potiče se istraživanje i inovativnost, te osposobljuje za sudjelovanje u raznolikim projektima na širokom području suvremenog umjetničkog stvaralaštva.

Kroz studij se usvaja analitički i kritički pristup. Time se razvija i sposobnost kontekstualiziranja individualnog likovnog rada unutar šireg povijesnog, odnosno aktualnog likovnog okvira.

Diplomski studij završava pripremom i izradom diplomskog rada kao samostalnog i kreativnog iskaza studenta.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Slikarstvo stječe se akademski naziv magistar/magistra slikarstva.

Nastava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Slikarstvo odvija se u klasama-atelijerima u zgradi ALU u Ilici 85.

Diplomski sveučilišni studij Grafika

Studij traje jednu godinu (2 semestra), tijekom koje se stječe 60 ECTS bodova.

Diplomski studij omogućuje iskaz individualne likovne osobnosti kroz sigurno vladanje svim crtačkim postupcima i grafičkim tehnikama, te otvorenost novim intermedijskim istraživanjima.

Kroz diplomski studij se stječe likovna zrelost, tehnička vrsnoća i teorijska kompetentnost. Studij osposobljava za analitičku prosudbu pojava u suvremenom grafičkom stvaralaštvu i kritičko promišljanje vlastitog umjetničkog izraza.

Diplomski studij završava pripremom i izradom diplomskog rada, kao samostalnog i kreativnog iskaza studenta.

Po završetku studija stječe se akademski naziv magistar/magistra grafike.

Nastava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Grafika odvija se u klasama-atelijerima i grafičkim radionicama, u zgradi ALU u Ilici 85.

Diplomski sveučilišni studij Kiparstvo

Studij traje jednu godinu (2 semestra), tijekom  koje se stječe 60 ECTS bodova.

Diplomski studij osposobljava studente za samostalni stvaralački likovni rad, omogućujući potpun razvoj individualnog kiparskog izraza i imaginacije.

Kroz individualni mentorski pristup potiče se iskaz osobnosti i inovativnost te sposobnost kritičkog promišljanja.

Uz artikulaciju osobnih likovnih ideja i ciljeva, studij omogućuje i sagledavanje šireg konteksta suvremene umjetničke zbilje i uloge umjetnika u društvu.

Studij završava izradom diplomskog rada, a na kraju diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra kiparstva.

Nastava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kiparstvo odvija se u klasama-atelijerima i radionicama u zgradi ALU u Ilici 85.

Diplomski sveučilišni studij Likovna kultura, smjer: nastavnički 

Studij traje dvije godine (4 semestra), tijekom kojih se stječe 120 ECTS bodova.

Nakon svladavanja temeljnih aspekata svih likovnih disciplina na preddiplomskom studiju, student se na početku diplomskog studija opredjeljuje za jedno umjetničko područje i izabire dominantnu satnicu jednoga od glavnih stručnih umjetničkih kolegija, te pod vodstvom mentora započinje izgrađivati svoju likovno-umjetničku osobnost. 

Posebnu cjelinu studija čini grupa pedagoških predmeta s naglaskom na Metodici likovne kulture i Metodici nastave povijesti umjetnosti. Teorijski dio programa koji se odnosi na Metodiku nastave povijest umjetnosti odvija se prema programu Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta. 

Student diplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura, smjer: nastavnički, obrazuje se za profesora likovne kulture u osnovnoj školi, odnosno za profesora likovnih umjetnosti na gimnazijama i srednjim stručnim školama, koji će biti sposoban otkriti likovnu nadarenost i razviti estetske sposobnosti drugih u procesu odgoja i obrazovanja.

Umjetničko iskustvo i umjetnička naobrazba koji se stječu tijekom studija ne služe samo potvrđivanju individualnih umjetničkih potencijala; oni uvelike doprinose nacionalnom, ekonomskom, a poglavito kulturnom bogatstvu.  

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra edukacije likovne kulture.

Nastava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura odvija se u klasama-atelijerima i radionicama u zgradama ALU, Ilica 85 i Jabukovac 10, te na Filozofskom fakultetu.

Diplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji

Studij traje dvije godine (4 semestra), tijekom kojih se stječe 120 ECTS bodova.

Diplomski studij omogućuje smjerove animiranog filma ili novih medija. Tijekom studija u studenti pronalaze svoje kreativne osobnosti kroz različite oblike mentorskih vježbi, a u završnoj godini za diplomski rad izrađuju kompletni animirani film ili projekt iz novih medija.

Smjer Animirani film ima izrazito praktični karakter te se od studenta očekuje da stvaraju vlastite animirane filmove uz kontinuiranu podršku mentora. Tijekom dvije godine, kroz konzultacije i predavanja utemeljena su na tekućim projektima studenata, obrađuju se različiti aspekti izvedbe animiranog filma iz produkcijskog i kreativnog ugla, te će studenti po diplomi biti osposobljeni ostvarivati vlastite autorske projekte, kao i sudjelovati u složenim animacijskim produkcijama.

Smjer Novi mediji studijski je program s naglaskom na tri područja: praksa, teorija i profesija. Studij potiče interdisciplinarnost i propitivanje svih formi: od filma, fotografije, videa do performancea, kroz istraživačke radove, akcije, instalacije itd.

Naglasak je na razvijanju kritičkog samostalnog stvaralaštava i kontekstualizaciji vlastitog rada kroz individualne konzultacije. Tjedne prezentacije, grupni seminari, čitačke grupe, radionice, gostujući umjetnici, godišnje izložbe, međunarodne razmjene, sudjelovanje na medunarodnim umjetničkim i istraživačkim projektima, redoviti obilasci izložbi i susreti s umjetnicima i kustosima čine ovaj studij izuzetno dinamičnim i izazovnim, kako za studente tako i za profesore.

Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra animiranog filma i novih medija.

Nastava se odvija u zgradi ALU u Ilici 85, te u Zagorskoj 16.