ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Čitaonica OKIRU

Na našem Odsjeku od 2007. godine studenti imaju priliku koristiti i blagodati interne knjižnice radi pisanja seminara, diplomskih radova, ali i neobaveznog uranjanja u stručnu literature. 2016. godine knjižnica je u veliku novoostakljenu policu u sklopu predavaonice OKIRU. Svake godine knjižni fond je sve bogatiji stručnim knjigama i periodikom iz područja konzerviranja-restauriranja, zaštite spomenika, literaturom iz povijesti umjetnosti, culture, prirodno-znanstvenih disciplina, monografijama umjetnika, katalozima izložbi, a na našim policama može se naći i skromna zbirka beletristike za trenutke opuštanja od svakodnevice. U knjižnici čuvamo i skromnu kolekciju dokumentarnih i promotivnih filmova iz struke i područja zaštite kulturne baštine.

Od jeseni 2019. Odlukom Odsjeka knjižnica OKIRU postaje čitaonica, tj. knjige su i dalje dostupne svim zainteresiranim studentima, no posuđivanje nije moguće. Literatura se može pregledavati u velikoj predavaonici Odsjeka te se treba vratiti doc. Horvat Kavazović ili izv. prof. Jembrih.

Svakodnevno primamo i donacije, koje su itekako dobrodošle.

Obratite se doc. art. Barbari Horvat Kavazović i izv. prof. mr. art. Zvjezdani Jembrih, koje će vam pomoći u snalaženju i odabiru literature.

 

Popis knjiga

Nove knjige