KIPARSKI
ODSJEK

Mateja Krnjak,
S VISINE, 2011, drvo, granje

Stella Pernjek,
PERSONA, 2012, bronca


 

Stella Pernjek,
ZNAK, 2012, drvo

Preddiplomski sveučilišni studij Kiparstvo

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova.

Studij daje cjelovitu likovnu naobrazbu sukladnu suvremenim istraživanjima na području likovnog trodimenzionalnog oblikovanja, što omogućuje polaznicima da se po završetku studija prema svojim nagnućima i u mjeri svoga talenta ostvare kao likovni umjetnici.Preddiplomski studij osposobljava studente za niz suradničkih ili samostalnih kreativnih likovnih djelatnosti na temelju tehničko-tehnoloških, teorijskih i praktičnih likovnih znanja i spoznaja stečenih tijekom studija. Studij ih, nadalje, osposobljava i za komunikaciju na profesionalnoj razini.

Početkom treće godine studija studenti mogu izabrati usmjerenje Mala plastika i medaljerstvo. Program ovog usmjerenja je studij reljefa i pune plastike do 40 cm visine (medaljerstva, minijature i multipla). 

Po završetku preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kiparstva.Studenti koji žele nastaviti studij mogu pristupiti razredbenom ispitu za diplomski sveučilišni studij na Akademiji ili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, sukladno uvjetima natječaja za upis.

Usmjerenje Mala plastika i medaljerstvo na Kiparskom odsjeku osnovano je ak. godine 1996./1997. (u vrijeme  mandata dekanice Dubravke Babić), pod vodstvom doc. Damira Mataušića. Studenti usmjerenja Mala plastika i medaljerstvo redoviti su studenti Kiparskog odsjeka ALU. Cilj osnivanja usmjerenja bio je nastavak tradicije i otvaranje novih mogućnosti  promišljanja za studente kiparstva sklone malom formatu, odnosno intimističkoj plastici.

Usmjerenje student upisuju na 3. godini preddiplomskog studija, kad se odlučuju za upis u klase, odnosno usmjerenje (klasa prof. Bogdanića, klasa prof Blaževića, klasa prof Drinkovića i klasa-usmjerenje prof. Mataušića) te na 1. godini diplomskog studija. Program studija je identičan za sve studente kiparstva, osim što je na usmjerenju težište na malom formatu pune plastike i reljefu te na utilitarnoj plastici. Sukladno gore navedenom, na usmjerenju predaju svi profesori praktične i teorijske nastave vezani uz Kiparski odsjek. Studenti na usmjerenju u sklopu terenske nastave  izvode i skulpture većih dimenzija, što je dio edukacijskog procesa, kako bi percipirali razliku između  spomeničke, komorne i male plastike te postojanja univerzalnog likovnog kiparskog problema - forme i crteža - neovisno o formatu.

Studenti usmjerenja Mala plastika i medaljerstvo po diplomi stječu naziv magistar kiparstva.

Kolegij Mala plastika i medaljerstvo otvoren je kao izborni predmet za sve studente ALU na 2., 3. i 4. godini preddiplomskog studija i na 1. godini diplomskog studija.