SLIKARSKI ODSJEK

GRAFIČKI ODSJEK.

KIPARSKI ODSJEK.

NASTAVNIČKI ODSJEK: 

ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE.

ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA.

Upisi na sveučilišne preddiplomske, diplomske i integrirani preddiplomski i diplomski studij u akad.god. 2018./2019. - JESENSKI ROK

Informacijski paket za upise na prediplomske, diplomske i integrirani studij ALU

Na sljedećem linku možete preuzeti informacijski paket za upise na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 2018./2019.

Link na PDF dokument


1. Uvjeti upisa

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu upisuje studente u redoviti preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo, Grafika, Kiparstvo, Likovna kultura, Animirani film i novi mediji, te na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. Na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, može se prijaviti samo za jedan studijski program u istom roku.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi – 10 %
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  - Hrvatski jezik – B razina – 10 %
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti ( u daljnjem tekstu: provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti) – 80 %

Napomena:

Kandidati za upis na Akademiju likovnih umjetnosti, koji su od školske godine 2009./2010. godine do danas završili najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, obvezni su položiti obvezne ispite državne mature na B razini (Matematiku, Hrvatski jezik, Strani jezik)

Prijava za upis na studijske programe i prijava ispita državne mature i izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. Prijave na stranici www.postani-student.hr za sve preddiplomske studije Akademije likovnih umjetnosti vrše se do ponedjeljka 28. kolovoza 2017. Molimo sve kandidate da se o općim uvjetima za polaganje državne mature i prijave u sustav NISpVU informiraju u Središnjem prijavnom uredu pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa odnosno na stranici
www.postani-student.hr te www.studij.hr.

 


 

2. Prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti na sveučilišnom preddiplomskom i integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju

Prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti te mape domaćih radova primat će se u tajništvu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, u utorak 29. i srijedu 30. kolovoza 2017. , od 10:00 do 14:00 sati.

Pristupnici popunjavaju obrazac  prijave  za  provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti, uz kojeg obvezno prilažu:

 • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti u iznosu od 300,00 kn:
  - pristupnici za sve preddiplomske studije ovaj iznos trebaju uplatiti na žiro-račun Akademije likovnih umjetnosti: HR2823400091100163831 s naznakom „za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati XXXXXXXXXXX-65264817, gdje svaka oznaka X predstavlja jednu znamenku OIB-a kandidata;
  - pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina iznos od 300 kuna trebaju uplatiti na žiro-račun Akademije likovnih umjetnosti: HR2823400091100163831, s naznakom „za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati XXXXXXXXXXX-65264818, gdje svaka oznaka X predstavlja jednu znamenku OIB-a kandidata.

 • mapu-domaći rad.

Obrazac prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti možete preuzeti OVDJE.

Za prijavu za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti  za sve studijske programe radovi se prilažu u mapi tvrdih korica, adekvatnog formata.

Na mapu se mora upisati ime i prezime pristupnika te studij na koji se prijavljuje.

Prijave bez traženih priloga povjerenstva neće se razmatrati.

Pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo  uz navedeno su dužni priložiti:

 • potvrdu o općem zdravstvenom stanju (posebno u odnosu na daltonizam, klaustrofobiju, akrofobiju), ne stariju od tri mjeseca,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Mapa-domaći rad treba sadržavati životopis, pismo motivacije i slobodne likovne radove pristupnika po opservaciji i imaginaciji. Radovi se prilažu u mapi tvrdih korica odgovarajućeg formata. 

Pristupnici koji ponavljaju razredbeni ispit u mapi domaćih radova prilažu nove radove, a ne one koji su pregledani za prošlih ispita.

Sadržaj mape:

 • za preddiplomski sveučilišni studij: 

  Slikarstvo: životopis, pismo motivacije, 20-30 isključivo slobodnih domaćih radova koji ne moraju biti velikog formata, a nisu školske studije niti radovi napravljeni na nekom od pripremnih tečajeva.

  Grafika: životopis, pismo motivacije, 50 do 150 radova koji su nastali isključivo izvan procesa programirane likovne naobrazbe.

  Kiparstvo: životopis, pismo motivacije, 10 crteža po modelu (akt, glava), 10 crteža po slobodnom izboru, te 3 do 5 kiparskih radova (galerijski format).

  Likovna kultura: životopis, pismo motivacije, najmanje 20 a najviše 30 likovnih radova u boji i crtežu do formata 100x70 cm (portret, figura, akt, mrtva priroda, slobodne teme).

  Animirani film i novi mediji: Mapa (dimenzija max. 100x70 cm) mora sadržavati:1. životopis2. pismo motivacije (1 do 2 kartice)3. likovne radove (crteži: 3 portreta, 3 akta; do 15 radova po izboru: studija, kroki, strip, ilustracija, kolaž i dr.) 4. medijske radove: primjerice animacija, video rad, zvučni rad,  fotografija itd. (zapis mora biti prilagođen  DVD playeru)- opcionalno: tekstovi (sinopsis, scenario, kratka priča i dr.)

   
 • za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

  Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjer Slikarstvo: životopis, pismo motivacije, 10 crteža olovkom na papiru formata 70x50 cm (od toga 4 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 2 crteža mrtve prirode i 2 crteža ornamenta), te 10 radova po izboru, od kojih najmanje 5 u boji.

  Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjer Kiparstvo: životopis, pismo motivacije, 10 crteža olovkom na papiru formata 70x50 cm (od toga 4 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 2 crteža mrtve prirode i 2 crteža ornamenta), 10 slobodnih likovnih radova, 2 do 5 kiparskih radova (galerijski format).

 


 

3. Postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
 

Prvi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti održat će se u srijedu, 6. rujna 2017.

Rezultati prvog dijela provjere biti će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u srijedu, 6. rujna 2017., od 14:00h.

Nakon objave liste pristupnika koji su prošli na prvom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, isti pristupaju drugom dijelu provjere.

Drugi dio provjere održat će se od četvrtka, 7. rujna 2017. do utorka, 12. rujna 2017.

Raspored provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti prema odabranom studiju možete pogledati na dolje navedenim poveznicama:

Slikarstvo

Grafika

Kiparstvo

Likovna kultura

Animirani film i novi mediji

Konzerviranje i restauriranje umjetnina

Preddiplomski sveučilišni studij: Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Animirani film i novi mediji

Prvi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti sastoji se od pregleda mape - domaćih radova.

Nakon objave liste pristupnika koji su prošli na prvom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, isti pristupaju drugom dijelu provjere.

Preddiplomski sveučilišni studij: Likovna kultura

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti podijeljena je u dva dijela i to:

Prvi dio sastoji se od pregleda mape domaćih radova te pismenog i usmenog ispita iz povijesti umjetnosti. Svi  elementi su eliminatorni.

Pismeni i usmeni ispit  iz povijesti umjetnosti obuhvaća: poznavanje povijesti umjetnosti, osnovne okvire europske umjetnosti,  poznavanje osnovnih karakteristika pojedinih stilskih razdoblja, što uključuje poznavanje značajnih umjetnika i djela europske umjetnosti,  poznavanje općih pojmova s područja likovnih umjetnosti /npr. slikarstvo: boja, svjetlo, prostor, oblik, linija; kiparstvo: volumen, prostor, površina, obris; arhitektura: tlocrt, prostor, konstrukcija,  zatim interpretacije jednog umjetničkog djela s područja slikarstva, kiparstva i arhitekture te interpretacije jednog pročitanog djela s područja povijesti umjetnosti.

Pristupnici koji ne zadovolje na pismenom dijelu ispita ne mogu pristupiti polaganju usmenog dijela ispita.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina;

 • smjer: Slikarstvo
 • smjer: Kiparstvo

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti podijeljena je u dva dijela:

 1. prvi dio je eliminatorni i sastoji se od pismenog dijela ispita i pregleda mape domaćih radova. Pismeni dio ispita obuhvaća:
  - pismeni ispit iz povijesti umjetnosti (test znanja: poznavanje povijesti umjetnosti u okvirima gradiva za srednje škole).
  - pismeni ispit iz fizike, kemije i biologije (test znanja: poznavanje fizike, kemije i biologije u okvirima gradiva za gimnazije). Pristupnici su dužni donijeti kalkulator.
 2. drugi dio  sastoji se od praktičnog dijela i usmenog dijela (razgovor).

Preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo

Pristupnici koji su prošli na prvom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupaju drugom dijelu postupka u kojem se provjerava razina darovitosti, sposobnosti te znanja pristupnika, te sadrži:

 1. crtanje glave po živom modelu
 2. crtanje akta po živom modelu
 3. slikanje figure - portreta po modelu
 4. test iz opće i likovne kulture
 5. prezentaciju mape

Pristupnici su dužni donijeti dasku (100x70 cm) i crtaći pribor (papir, olovke, drveni uljen, prešani ugljen, sredstva za brisanje itd.), pribor za slikanje koji sadrži tempere ili akrilik boje, kistove, zdjelice za vodu, papir ili karton na kojem će slikati, te osobnu iskaznicu.  

Preddiplomski sveučilišni studij Grafika

Na drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti crta se portret prema živom modelu, akt prema živom modelu, prostorni ansambl (mrtva priroda), crtež po imaginaciji i rad na zadanu temu, te se piše test iz opće i likovne kulture.

Verbalna prezentacija mape i motivacije za studij provodi se u svrhu procjene zrelosti, interesa i osobnosti kandidata (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).

Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku (100x70 cm), papir i pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš i slično).

Preddiplomski sveučilišni studij Kiparstvo

Na drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici modeliraju glavu u glini, crtaju akt, prostor i kompoziciju, te pišu test iz opće i likovne kulture.

Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku, papir i pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš, i slično).

Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura

Za pristup drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnik mora zadovoljiti sve elemente prvoga dijela.

Drugi (praktični) dio postupka obuhvaća:

 • crtanje: crtanje glave, crtanje akta, crtanje prostorne kompozicije,
 • razgovor s kandidatima (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).

Pristupnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku, papir, ugljen ili olovku te drugi potreban pribor i materijal. 

Preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji

Drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti sadrži:

 1. Test iz opće i likovne kulture
 2. Crtanje glave / Crtanje akta
 3. Crtanje / interpretacija 
 4. Strip (knjiga snimanja)
 5. Crteži glavnih aktera (model lista) ili autobiografski rad
 6. Esej
 7. Prezentacija mape

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina;smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo

Na drugi, praktični dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti mogu pristupiti samo pristupnici koji su po odluci Ispitnog povjerenstva zadovoljili u prvom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Praktični dio postupka obuhvaća:

 1. Crtanje olovkom prema gipsanom modelu (pristupnik treba donijeti dasku 80x100 cm, olovku HB, gumicu)
 2. Kopiranje 
  - za smjer Slikarstvo: izrada kopije prema predlošku (original ili reprodukcija) tehnikom tempere (pristupnik treba donijeti komplet tempera i pribor za slikanje);
  - za smjer Kiparstvo: modeliranje glave prema gipsanom predlošku (pristupnik  treba donijeti modelirku za glinu, šestar, visak)
 3. Ispitivanje manualnih vještina  (pristupnik treba donijeti skalpel)
 4. Test boje (pristupnik treba donijeti tempere i pribor za slikanje) 

Za crtanje i slikanje Akademija osigurava odgovarajući papir.

Na praktični dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu.

Usmeni dio obuhvaća razgovor s pristupnikom, uz analizu jednog umjetničkog djela s područja slikarstva ili kiparstva (interpretacija, datacija, atribucija, materijal, način izrade).

 


 

4. Termini

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sve odsjeke održat će se od 6. do 12. rujna 2017.

Lokacije i raspored održavanja provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sve studije bit će oglašeni na oglasnim pločama Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon provedbe provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Akademijsko vijeće donosi Odluku o konačnim rezultatima  provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Eliminatorni prag za upis na studij na temelju provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti iznosi 400 bodova od mogućih 800 bodova.

Napomena: Na Akademiji likovnih umjetnosti ne boduju se posebni uspjesi postignuti tijekom školovanja i u izvanškolskim aktivnostima.

U srijedu, 13. rujna 2017. objava privremenih rezultata provjere kroz NISpVU.

Upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2017./2018. traju u srijedu, 20. i četvrtak, 21. rujna 2017. od 10:00 do 14:00h. 

 


 

5. Obavijesti

Napomena za sve pristupnike:

Na sve ispitne radove pristupnik upisuje ime i prezime te studij na koji se prijavljuje.

Radovi se ne smiju iznositi iz prostorije u kojoj pristupnik radi. Ispitno povjerenstvo će parafirati ispitne radove te će se samo tako označeni radovi ocjenjivati prilikom završnog rada Ispitnog povjerenstva.

Pismeni radovi također se označavaju imenom, prezimenom i nazivom studija, te se nakon završenog pismenog dijela ispita predaju dežurnom članu Ispitnog povjerenstva, uz vlastoručni potpis na evidentnom listu. 

Neposredno po isteku vremena provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, pristupnici osobno predaju Ispitnom povjerenstvu svoje ispitne radove.

Neprisustvovanje jednom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti odnosno nepredavanje određenog broja ispitnih radova, odnosno pismenog rada, povlači za sobom diskvalifikaciju pristupnika.

Zbirka pitanja iz fizike, kemije i biologije (gradivo za srednje škole) i iz povijesti umjetnosti, kao pomoć u pripremi za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi:Slikarstvo, Kiparstvo može se kupiti u Uredu za nastavu (glavna zgrada Akademije, II. kat), Ilica 85. 

Pristupnici uz predočenje osobne iskaznice podižu mapu domaćih radova na porti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, u srijedu, 20. i četvrtak, 21. rujna 2017. od 10:00 do 14:00h., u protivnom Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ne odgovara za iste.

Radovi napravljeni na provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti  se kandidatima ne vraćaju.

Upute o provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti mogu se dobiti u Studentskoj referadi za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85.

Sve obavijesti vezane uz termine objave rezultata, upisa, preuzimanja dokumenata i mapa bit će oglašene na oglasnim pločama Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te na web stranici www.alu.unizg.hr.

 


 

Popis literature

za SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ

Za Slikarski, Kiparski i Grafički odsjek te Odsjek za animirani film i nove medije 

Za pismeni dio ispita preporučuje se literatura: 

 • J. Damjanov: Likovna umjetnost I i II /udžbenici za srednju školu/, Školska knjiga, Zagreb
 • M. Bačić i J. Bačić: Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb 1994.
 • H. W. Janson Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.
 • R. Ivančević:
  1. Likovni govor - Uvod u svijet likovnih umjetnosti /udžbenik za  I. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 1997.
  2. Stilovi, razdoblja, život I - Od paleolita do predromanike /udžbenik za II. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 1998.
  3. Stilovi, razdoblja, život II - Od romanike do secesije /udžbenik za III. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 2000.
  4. Stilovi, razdoblja, život III - Umjetnost XX. stoljeća /udžbenik za IV. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 2001.

Za Nastavnički odsjek

Preporučuje se sljedeća literatura:

 • J. Damjanov: Likovna umjetnost I i II /udžbenici za srednju školu/, Školska knjiga, Zagreb
 • H. W. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.
 • E.H. Gombrich: Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb 1999.
 • M. Prelog: Enciklopedija Jugoslavije, svezak br. 4 (Hrvatska)
 • R. Ivančević: Umjetničko blago Hrvatske, Motovun d.o.o., Zagreb 1993.
 • Temeljni pojmovi arhitekture iz Enciklopedije likovnih umjetnosti.
 • Radovan Ivančević: Likovni govor, Profil, Zagreb 1997.

Za Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina 

Preporučuje se sljedeća literatura:

 • J. Damjanov: Likovna umjetnost I i II /udžbenici za srednju školu/, Školska knjiga, Zagreb
 • H. W. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.
 • E. H. Gombrich: Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb 1999.
 • M. Prelog: Enciklopedija Jugoslavije, svezak br. 4 (Hrvatska)
 • R. Ivančević: Umjetničko blago Hrvatske, Motovun d.o.o., Zagreb 1993.
 • Temeljni pojmovi arhitekture iz Enciklopedije likovnih umjetnosti.
 • Radovan Ivančević: Likovni govor, Profil,  Zagreb 1997.
 • Gimnazijski udžbenici iz fizike, kemije i biologije

Za Odsjek za animirani film i nove medije 

Preporučuje se sljedeća literatura:

 • S. Kalčić: Neizvjesnost umjetnosti /udžbenik za IV. razred gimnazije/, Školska knjiga, Zagreb 2005.
 • J. Marušić: Alkemija animiranog filma, Meandar, Zagreb 2006.