SLIKARSKI ODSJEK

GRAFIČKI ODSJEK.

KIPARSKI ODSJEK.

NASTAVNIČKI ODSJEK: 

ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE.

ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA.

Upisi na sveučilišne preddiplomske, diplomske i integrirani preddiplomski i diplomski studij u akad.god. 2018./2019. - RUJANSKI ROK

UPIS studenata u I. godinu studija

Upis studenata na ALU u I. godinu studija u ak. god 2018./2019. (preddiplomski i integrirani studij), jesenski rok, obavljat će se u studentskoj referadi AU, Ilica 85. u četvrtak, 20. rujna 2018. od 10:00 do 14:00 sati. U prilogu je službena obavijest (vidi PDF!) u kojoj je navedeno sve što je za upis potrebito priložiti te ostale važne napomene i upute!

Obavijest o UPISU (Link na PDF)


Prijamni ispiti na ALU (jesenski rok) – raspored i REZULTATI (Link)

Lista slobodnih mjesta za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u rujanskom roku

Slobodna mjesta za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akad. god. 2018/2019. u rujanskom roku (link na PDF)

List of vacant places for autmn entrance terms for academic year 2018/2019. (link to PDF)


Ponavljanje prijamnog ispita za AFNM u jesenskom roku!

Postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u ak. god. 2018./2019. za preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji ponovit će se u jesenskom roku sukladno 30. točki Kalendarija ALU

Obavještavamo Vas da smo, na žalost, zbog proceduralne greške morali poništiti privremene rezultate postupka Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti održanog u ljetnom roku za upis u preddiplomski studijski program Animirani film i novi mediji Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za 2018/2019, kojem ste i sami pristupili.

Kao što znate, Akademija nakon provedbe Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u NISpVU unosi privremene rezultate, nakon čega slijedi žalbeni rok, te rok za očitovanje na žalbe. U žalbenom roku zaprimljena je opravdana žalba na povredu procedure tijekom Provjere na Animiranom filmu i novim medijima, te smo slijedom toga na izvanrednoj sjedici Akademijskog vijeća 11.7.2018. poništili privremene rezultate Provjere za preddiplomski studij Animirani film i novi mediji.

U prilogu Vam dostavljamo odluku Akademijskog vijeća o poništenju privremenih rezultata i ponavljanja Provjere u jesenskom roku.

ODLUKA o poništavanju dijela prijamnog ispita za OZAFIN (Link na PDF)

Postupak Provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za Animirani film i novi mediji ponovit će se u jesenskom terminu (kada će se održati Provjera i za preostala upisna mjesta na drugim studijskim programima Akademije).

Uz ispriku zbog nastalih poteškoća, pozivamo Vas da se svakako putem NISpVU-a, te potom i osobno na Akademiji likovnih umjetnosti, ponovno prijavite za postupak Provjere za jesenski rok. Termini za jesenski rok su slijedeći:

 • Prijave u NISpVU sustav do nedjelje, 2. rujna 2018.
 • Prijave za provjeru posebnih znanja vještina i sposobnosti će se zaprimati od ponedjeljka, 3., do četvrtka, 6. rujna 2018.
 • Prvi dio provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti (pregled mape, samo za povjerenstvo) će se održati u petak, 7. rujna 2018. Rezultati prvog dijela provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti objavit će se 7. rujna 2018. od 16:00 sati.
 • Drugi dio provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti za Odsjek za animirani film i nove medije će se održati od ponedjeljka 10, do četvrtka, 13. rujna 2018.
 • Potvrda rezultata provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se donijeti na sjednici Akademijskog vijeća u petak, 14. rujna 2018.
 • Rezultati provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se putem NISpVU sustava u petak, 14. rujna 2018. po završetku sjednice Akademijskog vijeća.

Termine jesenske Provjere možete pronaći i na web stranicama www.alu.unizg. hr  u rubrici UPISI, na poveznici „Informacijski paket za upise“, a detaljan raspored bit će u istoj rubrici UPISI objavljen krajem srpnja 2018.

Pristupnici koji će se ponovno prijaviti na Postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u jesenskom roku nisu dužni ponovno izvršiti uplatu naknade troškova prijave za postupak Provjere, a pristupnici koji se neće ponovno prijaviti imaju pravo povrata uplaćene naknade.

Svoje mape možete podići od srijede 18. do petka 20. srpnja 2018., od 10.00h do 14.00h, Ilica 85, uz predočenje osobne iskaznice (ili ovjerene punomoći).

Za dodatna pitanja molimo obratite se na e-mail: alu@alu.hr  .

S poštovanjem, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

SVI PRISTUPNICI ZA PROVJERU POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI DUŽNI SU POPUNITI I OSOBNO POTPISATI OBRAZAC O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIKUPLJANJE I OBJAVU PODATAKA  (ZVS – IZJAVA).


Informacijski paket za upise na prediplomske, diplomske i integrirani studij ALU

Na sljedećem linku možete preuzeti informacijski paket za upise na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 2018./2019.

Link na PDF dokument


1. Uvjeti upisa

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu upisuje studente u redoviti preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo, Grafika, Kiparstvo, Likovna kultura, Animirani film i novi mediji, te na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina.

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. Na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, može se prijaviti samo za jedan studijski program u istom roku.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi – 10 %
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  - Hrvatski jezik – B razina – 10 %
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti ( u daljnjem tekstu: provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti) – 80 %

Napomena:

Kandidati za upis na Akademiju likovnih umjetnosti, koji su od školske godine 2009./2010. godine do danas završili najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, obvezni su položiti obvezne ispite državne mature na B razini (Matematiku, Hrvatski jezik, Strani jezik)

Prijava za upis na studijske programe i prijava ispita državne mature i izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. Prijave na stranici www.postani-student.hr za sve preddiplomske studije Akademije likovnih umjetnosti vrše se do nedjelje, 2. rujna 2018. Molimo sve kandidate da se o općim uvjetima za polaganje državne mature i prijave u sustav NISpVU informiraju u Središnjem prijavnom uredu pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa odnosno na stranici
www.postani-student.hr te www.studij.hr.

 


 

2. Prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti na sveučilišnom preddiplomskom i integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju

Prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti te mape domaćih radova primat će se u tajništvu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, u ponedjeljak, 3., utorak, 4., srijeda, 5. i četvrtak, 6. rujna 2018. , od 10:00 do 14:00 sati.

Pristupnici popunjavaju obrazac  prijave  za  provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti, uz kojeg obvezno prilažu:

 • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti u iznosu od 300,00 kn:
  - pristupnici za sve preddiplomske studije ovaj iznos trebaju uplatiti na žiro-račun Akademije likovnih umjetnosti: HR2823400091100163831 s naznakom „za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati XXXXXXXXXXX-65264817, gdje svaka oznaka X predstavlja jednu znamenku OIB-a kandidata;
  - pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina iznos od 300 kuna trebaju uplatiti na žiro-račun Akademije likovnih umjetnosti: HR2823400091100163831, s naznakom „za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati XXXXXXXXXXX-65264818, gdje svaka oznaka X predstavlja jednu znamenku OIB-a kandidata.

 • mapu-domaći rad.

Obrazac prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti možete preuzeti OVDJE.

Za prijavu za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti  za sve studijske programe radovi se prilažu u mapi tvrdih korica, adekvatnog formata.

Na mapu se mora upisati ime i prezime pristupnika te studij na koji se prijavljuje.

Prijave bez traženih priloga povjerenstva neće se razmatrati.

Pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo  uz navedeno su dužni priložiti:

 • potvrdu o općem zdravstvenom stanju (posebno u odnosu na daltonizam, klaustrofobiju, akrofobiju), ne stariju od tri mjeseca,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Mapa-domaći rad treba sadržavati životopis, pismo motivacije i slobodne likovne radove pristupnika po opservaciji i imaginaciji. Radovi se prilažu u mapi tvrdih korica odgovarajućeg formata. 

Pristupnici koji ponavljaju razredbeni ispit u mapi domaćih radova prilažu nove radove, a ne one koji su pregledani za prošlih ispita.

Sadržaj mape:

 • za preddiplomski sveučilišni studij: 

  Slikarstvo: životopis, pismo motivacije, 20-30 isključivo slobodnih domaćih radova koji ne moraju biti velikog formata, a nisu školske studije niti radovi napravljeni na nekom od pripremnih tečajeva.

  Grafika: životopis, pismo motivacije, 50 do 150 radova koji su nastali isključivo izvan procesa programirane likovne naobrazbe.

  Kiparstvo: životopis, pismo motivacije, 10 crteža po modelu (akt, glava), 10 crteža po slobodnom izboru, te 3 do 5 kiparskih radova (galerijski format).

  Likovna kultura: životopis, pismo motivacije, najmanje 20 a najviše 30 likovnih radova u boji i crtežu do formata 100x70 cm (portret, figura, akt, mrtva priroda, slobodne teme).

  Animirani film i novi mediji: Mapa (dimenzija max. 100x70 cm) mora sadržavati:1. životopis2. pismo motivacije (1 do 2 kartice)3. likovne radove (crteži: 3 portreta, 3 akta; do 15 radova po izboru: studija, kroki, strip, ilustracija, kolaž i dr.) 4. medijske radove: primjerice animacija, video rad, zvučni rad,  fotografija itd. (zapis mora biti prilagođen  DVD playeru)- opcionalno: tekstovi (sinopsis, scenario, kratka priča i dr.)

   
 • za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

  Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjer Slikarstvo: životopis, pismo motivacije, 10 crteža olovkom na papiru formata 70x50 cm (od toga 4 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 2 crteža mrtve prirode i 2 crteža ornamenta), te 10 radova po izboru, od kojih najmanje 5 u boji.

  Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjer Kiparstvo: životopis, pismo motivacije, 10 crteža olovkom na papiru formata 70x50 cm (od toga 4 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 2 crteža mrtve prirode i 2 crteža ornamenta), 10 slobodnih likovnih radova, 2 do 5 kiparskih radova (galerijski format).

 


 

3. Postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
 

Prvi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za preddiplomski sveučilišni studij Kiparstvo i preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji održat će se u petak, 7. rujna 2018.

Prvi i drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina, smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo održat će se u petak, 7. rujna 2018.

Rezultati prvog/drugog dijela provjere biti će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u petak, 7. rujna 2018., od 16:00h.

Treći dio provjere održat će se od ponedjeljka, 10., do četvrtka, 13. rujna 2018.

Prvi dio provjere

Prvi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti sastoji se od pregleda mape - domaćih radova.

Nakon objave liste pristupnika koji su prošli na prvom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, isti pristupaju drugom dijelu provjere.

Drugi dio provjere

Preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo

Pristupnici koji su prošli na prvom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupaju drugom dijelu postupka u kojem se provjerava razina darovitosti, sposobnosti te znanja pristupnika, te sadrži:

 1. crtanje glave po živom modelu
 2. crtanje akta po živom modelu
 3. slikanje figure - portreta po modelu
 4. test iz opće i likovne kulture
 5. prezentaciju mape

Pristupnici su dužni donijeti dasku (100x70 cm) i crtaći pribor (papir, olovke, drveni uljen, prešani ugljen, sredstva za brisanje itd.), pribor za slikanje koji sadrži tempere ili akrilik boje, kistove, zdjelice za vodu, papir ili karton na kojem će slikati, te osobnu iskaznicu. 

Preddiplomski sveučilišni studij Grafika

Na drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti crta se portret prema živom modelu, akt prema živom modelu, prostorni ansambl (mrtva priroda), crtež po imaginaciji i rad na zadanu temu, te se piše test iz opće i likovne kulture.

Verbalna prezentacija mape i motivacije za studij provodi se u svrhu procjene zrelosti, interesa i osobnosti kandidata (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).

Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku (100x70 cm), papir i pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš i slično).

Preddiplomski sveučilišni studij Kiparstvo

Na drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici modeliraju glavu u glini, crtaju akt, prostor i kompoziciju, te pišu test iz opće i likovne kulture.

Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku, papir i pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš, i slično).

Preddiplomski sveučilišni studij: Likovna kultura

Drugi dio sastoji se od pismenog i usmenog ispita iz povijesti umjetnosti.

Pismeni i usmeni ispit  iz povijesti umjetnosti obuhvaća: poznavanje povijesti umjetnosti, osnovne okvire europske umjetnosti,  poznavanje osnovnih karakteristika pojedinih stilskih razdoblja, što uključuje poznavanje značajnih umjetnika i djela europske umjetnosti,  poznavanje općih pojmova s područja likovnih umjetnosti /npr. slikarstvo: boja, svjetlo, prostor, oblik, linija; kiparstvo: volumen, prostor, površina, obris; arhitektura: tlocrt, prostor, konstrukcija,  zatim interpretacije jednog umjetničkog djela s područja slikarstva, kiparstva i arhitekture te interpretacije jednog pročitanog djela s područja povijesti umjetnosti.

Pristupnici koji ne zadovolje na pismenom dijelu ispita ne mogu pristupiti polaganju usmenog dijela ispita. 

Nakon objave liste pristupnika koji su prošli na drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, isti pristupaju trećem dijelu provjere.

Preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji

Drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti sadrži:

 1. Test iz opće i likovne kulture
 2. Crtanje glave / Crtanje akta
 3. Crtanje / interpretacija 
 4. Strip (knjiga snimanja)
 5. Crteži glavnih aktera (model lista) ili autobiografski rad
 6. Esej
 7. Prezentacija mape

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjer: Slikarstvo, Kiparstvo

Drugi dio sastoji se od pismenog ispita koji obuhvaća:

- pismeni ispit iz povijesti umjetnosti (test znanja: poznavanje povijesti umjetnosti u okvirima gradiva za srednje škole).
- pismeni ispit iz fizike, kemije i biologije (test znanja: poznavanje fizike, kemije i biologije u okvirima gradiva za gimnazije). Pristupnici su dužni donijeti kalkulator.

Nakon objave liste pristupnika koji su prošli na drugom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, isti pristupaju trećem dijelu provjere.

Treći dio provjere

Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura

Treći (praktični) dio postupka obuhvaća:

 • crtanje: crtanje glave, crtanje akta, crtanje prostorne kompozicije,
 • razgovor s kandidatima (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).

Pristupnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku, papir, ugljen ili olovku te drugi potreban pribor i materijal. 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina;smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo

Treći dio sastoji se od praktičnog i usmenog dijela.

Praktični dio postupka obuhvaća:

 1. Crtanje olovkom prema gipsanom modelu (pristupnik treba donijeti dasku 80x100 cm, olovku HB, gumicu)
 2. Kopiranje 
  - za smjer Slikarstvo: izrada kopije prema predlošku (original ili reprodukcija) tehnikom tempere (pristupnik treba donijeti komplet tempera i pribor za slikanje);
  - za smjer Kiparstvo: modeliranje glave prema gipsanom predlošku (pristupnik  treba donijeti modelirku za glinu, šestar, visak)
 3. Ispitivanje manualnih vještina  (pristupnik treba donijeti skalpel)
 4. Test boje (pristupnik treba donijeti tempere i pribor za slikanje) 

Za crtanje i slikanje Akademija osigurava odgovarajući papir.

Na praktični dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu.

Usmeni dio obuhvaća razgovor s pristupnikom, uz analizu jednog umjetničkog djela s područja slikarstva ili kiparstva (interpretacija, datacija, atribucija, materijal, način izrade).

Raspored provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti prema odabranom studiju možete pogledati na dolje navedenim poveznicama:

Slikarstvo

Grafika

Kiparstvo

Likovna kultura

Animirani film i novi mediji

Konzerviranje i restauriranje umjetnina

 


 

4. Termini

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sve odsjeke održat će se od 7. do 13. rujna 2018.

Lokacije i raspored održavanja provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sve studije bit će oglašeni na oglasnim pločama Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon provedbe provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Akademijsko vijeće donosi Odluku o konačnim rezultatima  provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

Eliminatorni prag za upis na studij na temelju provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti iznosi 400 bodova od mogućih 800 bodova.

Napomena: Na Akademiji likovnih umjetnosti ne boduju se posebni uspjesi postignuti tijekom školovanja i u izvanškolskim aktivnostima.

U petak, 14. rujna 2018. objava privremenih rezultata provjere kroz NISpVU.

Upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019. vršit će se u četvrtak, 20. rujna 2018. od 10:00 do 14:00h. 

 


 

5. Obavijesti

Napomena za sve pristupnike:

Na sve ispitne radove pristupnik upisuje ime i prezime te studij na koji se prijavljuje.

Radovi se ne smiju iznositi iz prostorije u kojoj pristupnik radi. Ispitno povjerenstvo će parafirati ispitne radove te će se samo tako označeni radovi ocjenjivati prilikom završnog rada Ispitnog povjerenstva.

Pismeni radovi također se označavaju imenom, prezimenom i nazivom studija, te se nakon završenog pismenog dijela ispita predaju dežurnom članu Ispitnog povjerenstva, uz vlastoručni potpis na evidentnom listu. 

Neposredno po isteku vremena provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, pristupnici osobno predaju Ispitnom povjerenstvu svoje ispitne radove.

Neprisustvovanje jednom dijelu provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti odnosno nepredavanje određenog broja ispitnih radova, odnosno pismenog rada, povlači za sobom diskvalifikaciju pristupnika.

Zbirka pitanja iz fizike, kemije i biologije (gradivo za srednje škole) i iz povijesti umjetnosti, kao pomoć u pripremi za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi:Slikarstvo, Kiparstvo može se kupiti u Uredu za nastavu (glavna zgrada Akademije, II. kat), Ilica 85. 

Pristupnici uz predočenje osobne iskaznice podižu mapu domaćih radova na porti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, u četvrtak, 20. rujna 2018. od 10:00 do 14:00h., u protivnom Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ne odgovara za iste.

Radovi napravljeni na provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti  se kandidatima ne vraćaju.

Upute o provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti mogu se dobiti u Studentskoj referadi za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85.

Sve obavijesti vezane uz termine objave rezultata, upisa, preuzimanja dokumenata i mapa bit će oglašene na oglasnim pločama Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te na web stranici www.alu.unizg.hr.

 


 

Popis literature

za SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ

Za Slikarski, Kiparski i Grafički odsjek te Odsjek za animirani film i nove medije 

Za pismeni dio ispita preporučuje se literatura: 

 • J. Damjanov: Likovna umjetnost I i II /udžbenici za srednju školu/, Školska knjiga, Zagreb
 • M. Bačić i J. Bačić: Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb 1994.
 • H. W. Janson Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.
 • R. Ivančević:
  1. Likovni govor - Uvod u svijet likovnih umjetnosti /udžbenik za  I. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 1997.
  2. Stilovi, razdoblja, život I - Od paleolita do predromanike /udžbenik za II. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 1998.
  3. Stilovi, razdoblja, život II - Od romanike do secesije /udžbenik za III. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 2000.
  4. Stilovi, razdoblja, život III - Umjetnost XX. stoljeća /udžbenik za IV. razred gimnazije/, Profil, Zagreb 2001.

Za Nastavnički odsjek

Preporučuje se sljedeća literatura:

 • J. Damjanov: Likovna umjetnost I i II /udžbenici za srednju školu/, Školska knjiga, Zagreb
 • H. W. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.
 • E.H. Gombrich: Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb 1999.
 • M. Prelog: Enciklopedija Jugoslavije, svezak br. 4 (Hrvatska)
 • R. Ivančević: Umjetničko blago Hrvatske, Motovun d.o.o., Zagreb 1993.
 • Temeljni pojmovi arhitekture iz Enciklopedije likovnih umjetnosti.
 • Radovan Ivančević: Likovni govor, Profil, Zagreb 1997.

Za Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina 

Preporučuje se sljedeća literatura:

 • J. Damjanov: Likovna umjetnost I i II /udžbenici za srednju školu/, Školska knjiga, Zagreb
 • H. W. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.
 • E. H. Gombrich: Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb 1999.
 • M. Prelog: Enciklopedija Jugoslavije, svezak br. 4 (Hrvatska)
 • R. Ivančević: Umjetničko blago Hrvatske, Motovun d.o.o., Zagreb 1993.
 • Temeljni pojmovi arhitekture iz Enciklopedije likovnih umjetnosti.
 • Radovan Ivančević: Likovni govor, Profil,  Zagreb 1997.
 • Gimnazijski udžbenici iz fizike, kemije i biologije

Za Odsjek za animirani film i nove medije 

Preporučuje se sljedeća literatura:

 • S. Kalčić: Neizvjesnost umjetnosti /udžbenik za IV. razred gimnazije/, Školska knjiga, Zagreb 2005.
 • J. Marušić: Alkemija animiranog filma, Meandar, Zagreb 2006.