SLIKARSKI ODSJEK

GRAFIČKI ODSJEK.

KIPARSKI ODSJEK.

NASTAVNIČKI ODSJEK: 

ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE.

ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA.

Upisi na sveučilišne preddiplomske i integrirani preddiplomski i diplomski studij u akad. god. 2020./2021.

OBAVIJEST o upisu studenata u I. godinu studija za ak. god. 2020./2021. (preddiplomski studij) – jesenski rok

UPISI u I. godinu preddiplomskog studija za akad. god. 2020./2021. (jesenski rok) obavljat će se u petak, 18. rujna 2020., od 9:00 do 14:00 sati. U isto vrijeme obavljat će se i povrat mapa. U obavijesti (vidjeti link dolje!) je navedeno sve što je potrebno za upis te ostale važne napomene!

OBAVIJEST O UPISU u I. god. ak. god. 2020./2021. - Jesenski rok (Link na PDF)


Popis pristupnika za treći dio provjere - JESENSKI ROK

Popisi pristupnika za III. dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti po odsjecima:

Popis pristupnika za preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za ak.god. 2020/2021. – III. dio - jesenski rok.

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)


Popis pristupnika za drugi dio provjere - JESENSKI ROK

Popisi pristupnika za II. dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti po odsjecima:

Popis pristupnika za preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za ak.god. 2020/2021. – II. dio – jesenski rok.

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA – popis pristupnika za USMENI dio ispita (Link na PDF)

Popis pristupnika za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjer kiparstvo, za II. dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za ak.god. 2020/2021. – jesenski rok.

OKIRU – KIPARSTVO (Link na PDF)


Termini provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upise na prediplomske i integrirani studij ALU - JESENSKI ROK

Raspored provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu sveučilišnih studija za akademsku godinu 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij LIKOVNA KULTURA i za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA, smjer KIPARSTVO.

LIKOVNA KULTURA – Jabukovac 10 (Link na PDF)

OKIRU – Zamenhofova 14 (Link na PDF)


OBAVIJEST o upisu u I. godinu studija za ak. god. 2020./2021. (ljetni rok)

UPISI u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija za ak. god. 2020./2021. (ljetni rok) obavljat će se od srijede, 22. srpnja do petka 24. srpnja 2020., od 9:00 do 14:00 sati. U isto vrijeme obavljat će se i povrat mapa. U obavijesti (vidjeti link dolje!) je navedeno sve što je potrebno za upis te ostale važne napomene!

OBAVIJEST O UPISU u I. god. ak. god. 2020./2021. Ljetni rok (Link na PDF)


POPISI PRISTUPNIKA za DRUGI i TREĆI DIO provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za preddiplomske sveučilišne studije za akad. god. 2020./2021. po odsjecima (ažurirano 1. 7. 2020.):

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF) - za pismeni dio (test)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF) – za usmeni dio (objavljeno 1. 7. 2020.)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)  -  za III. dio postupka (objavljeno 3. 7. 2020.)

ANIMIRANI FILM I NOVI MEDIJI (Link na PDF)

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA – smjer SLIKARSTVO (Link na PDF) - za pismeni dio (test)

KIRU – smjer SLIKARSTVO (Link na PDF) – za III. dio postupka (objavljeno 3. 7. 2020.)

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA – smjer KIPARSTVO (Link na PDF) - za pismeni dio (test)

KIRU – smjer KIPARSTVO (Link na PDF) -  za III. dio postupka (objavljeno 3. 7. 2020.)


Termini provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upise na prediplomske i integrirani studij ALU

RASPOREDI PROVJERE posebnih znanja vještina i sposobnosti po odsjecima:

SLIKARSTVO (Link na PDF) - izmjena 26. 6. 2020.

GRAFIKA (Link na PDF) - izmjena 26. 6. 2020.

KIPARSTVO (Link na PDF) - izmjena 26. 6. 2020.

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF) - izmjena 26. 6. 2020.

OZAFINM (Link na PDF) - izmjena 26. 6. 2020.

OKIRU (Link na PDF) - izmjena 26. 6. 2020.


Link na PDF dokument


Informacijski paket za upise na prediplomske i integrirani studij ALU

Na sljedećem linku možete preuzeti informacijski paket za upise na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 2020./2021.

Link na PDF dokument


Obrazac prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti možete preuzeti OVDJE.