Poziv na natječaj za freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Poziv na natječaj za freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS.

Poziv je objavljen na poveznici.


Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj je objavljen na poveznici.


Prvi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini. Natječaj je objavljen na poveznici.

U prvoj fazi evaluacije koja se provodi na ALU koristiti će se sljedeći kriteriji. Rok za prijavu je 6. studenog 2019.

Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2019./2020., za PARTNERSKE zemlje (Izrael)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 02.12.2019. do 31.03.2021.

Nastavnicima ALU dostupno je jedno mjesto za održavanje nastave i jedno mjesto za stručno usavršavanje na sveučilištu Beit Berl College u Izraelu.

Natječaj je objavljen na poveznici.


Četvrti krug Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2019./2020., za PARTNERSKE zemlje (Srbija)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Četvrti krug natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 25.11.2019. do 31.05.2020.

Nastavnicima ALU dostupno je jedno mjesto za održavanje nastave na sveučilištu Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu.

Natječaj je objavljen na poveznici.


Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2019./2020., za PROGRAMSKE zemlje

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u akademskoj godini 2019./2020., za PROGRAMSKE zemlje.

Rezultati su objavljeni na poveznici.


Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u akademskoj godini 2019./2020., za PROGRAMSKE zemlje

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2019./2020.

Rezultati su objavljeni na sljedećoj poveznici.


Sveučilište u Zagrebu

Aktualni natječaji objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Aktualni natječaji objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.


Erasmus+ Staff Training / International Week

Aktualne objave Erasmus+ Staff Training / International Week radionica moguće je pronaći na mrežnim stranicama projekta IMOTION.