Kalendar

Nastava u zimskom semestru u ak. god. 2016./2017. počinje:

  • Na preddiplomskim i integriranom studiju u ponedjeljak 3. listopada 2016.
  • Za diplomske studije u ponedjeljak 10. listopada 2016.

Nastava zimskog semestra ak. god. 2016./2017. završava u petak 27. siječnja 2017.

Zimski redoviti ispitni rok traje od 3. do 23. veljače 2017.

Nastava ljetnog semestra ak. god. 2016./2017. počinje u ponedjeljak 27. veljače 2017.

Nastava ljetnog semestra ak. god. 2016./2017. završava u petak 2. lipnja 2017.

Ljetni ispitni predrok traje od ponedjeljka 22. svibnja do petka 2. lipnja 2017.

Ljetni redoviti ispitni rok traje od petka 9. lipnja do petka 7. srpnja 2017.

Jesenski redoviti ispitni rok traje od petka 1. rujna do petka 22. rujna 2017.

Ovjera ljetnog semestra ak.god. 2016./2017. i upis studenata u više godine studija obavljat će se od ponedjeljka 4. rujna do srijede 27. rujna 2017. godine.

Za podrobnije informacije o svim ostalim datumima (predaja prijavnica, diplomski ispiti, završna izložba, upisi itd.) pogledajte na Odluku o Kalendariju ak. god. 2016./2017.

Ispitni rokovi

Informacije o ispitima i terminima polaganja objavljuju se na oglasnoj ploči i na ovoj poveznici.

Iz Pravilnika o studiranju:

11. Godišnji i semestarski ispit / Članak 47.

  • Godišnji i semestarski ispiti (u daljnjem tekstu: ispiti) polažu se u ljetnom, jesenskom i zimskom ispitnom roku.
  • Prijava ispita podnosi se Službi za studentske poslove, najkasnije 8 dana prije početka ispitnog roka, odnosno 5 dana prije održavanja ispita u drugom terminu.
  • Ako je student iz bilo kojeg razloga spriječen pristupiti ispitu u određeno vrijeme, dužan je odjaviti ispit te o tome obavijestiti Službu za studentske poslove najmanje 24 sata prije zakazanog ispita. U tom slučaju smatrat će se da ispit nije ni prijavio.
  • Ako student ne odjavi ispit prema stavku 3. ovoga članka, gubi pravo jednog polaganja ispita.

Podrobnije informacije o vrstama provjere znanja, prijavama i polaganju ispita pogledati u Pravilniku o studiranju - Točka VIII Ispiti.