Kalendar

Nastava u zimskom semestru u ak. god. 2017./2018. počinje:

  • Na preddiplomskim i integriranom studiju u ponedjeljak 2. listopada 2017.
  • Za diplomske studije u četvrtak 12. listopada 2017.

Nastava zimskog semestra ak. god. 2017./2018. za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije završava u petak 26. siječnja 2018.

Nastava zimskog semestra ak. god. 2017./2018. za diplomske studije završava u srijedu, 2. veljače 2018.

Zimski redoviti ispitni rok za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije traje od 1. do 23. veljače 2018.

Zimski redoviti ispitni rok za diplomske studije traje od 8. do 26. veljače 2018.

Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije u ak. god. 2017./2018. počinje u ponedjeljak 26. veljače 2018.

Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije u ak. god. 2017./2018. završava u četvrtak 7. lipnja 2018.

Ljetni ispitni predrok traje od ponedjeljka 28. svibnja do srijede 6. lipnja 2018.

Ljetni redoviti ispitni rok za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te  diplomske studije traje od četvrtka 14. lipnja do petka 13. srpnja 2018.

Jesenski redoviti ispitni rok traje od ponedjeljka 27. kolovoza do petka 21. rujna 2018.

Ovjera akad. god. 2017./2018. i upis studenata u više godine studija obavljat će se od ponedjeljka 3. rujna do srijede, 26. rujna 2018. godine.

Za podrobnije informacije o svim ostalim datumima (predaja prijavnica, diplomski ispiti, završna izložba, upisi itd.) pogledajte na Odluku o Kalendariju ak. god. 2017./2018. i Odluku o izmjeni i dopuni kalendarija za ak. god. 2017./2018.

Ispitni rokovi

Informacije o ispitima i terminima polaganja objavljuju se na oglasnoj ploči i na ovoj poveznici.

Iz Pravilnika o studiranju:

11. Godišnji i semestarski ispit / Članak 47.

  • Godišnji i semestarski ispiti (u daljnjem tekstu: ispiti) polažu se u ljetnom, jesenskom i zimskom ispitnom roku.
  • Prijava ispita podnosi se Službi za studentske poslove, najkasnije 8 dana prije početka ispitnog roka, odnosno 5 dana prije održavanja ispita u drugom terminu.
  • Ako je student iz bilo kojeg razloga spriječen pristupiti ispitu u određeno vrijeme, dužan je odjaviti ispit te o tome obavijestiti Službu za studentske poslove najmanje 24 sata prije zakazanog ispita. U tom slučaju smatrat će se da ispit nije ni prijavio.
  • Ako student ne odjavi ispit prema stavku 3. ovoga članka, gubi pravo jednog polaganja ispita.

Podrobnije informacije o vrstama provjere znanja, prijavama i polaganju ispita pogledati u Pravilniku o studiranju - Točka VIII Ispiti.