Adresa: Ilica 85
E-mail: alu.studentskizbor@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ALUszbor

Studentski pravobranitelji

Kontakt: studentskipravobraniteljalu@gmail.com

Zrinka Elkasović zelkasovic@gmail.com