Natječaj za akademsku mobilnost (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate drugog kruga Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. godini.

Rezultati su objavljeni na poveznici.


Sveučilište u Zagrebu raspisalo je drugi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. godini. Natječaj je objavljen na poveznici.

Prijave se prvo predaju online, a zatim u papirnatom obliku u Urudžbeni ured ALU. Poveznica na sustav za prijave nalazi se u sklopu teksta natječaja. Rok za prijavu u online sustavu je 25.4.2022. (do 12 sati).

Budući da se prva faza evaluacije prijava provodi na sastavnicama, mole se nastavnici ALU da svoje prijave u papirnatom obliku dostave u Urudžbeni ured ALU, Ilica 85, zaključno sa 26.4.2022.

U prvoj fazi evaluacije koja se provodi na ALU koristiti će se sljedeći kriteriji.

Za stavku "b)" prednost pri odabiru imaju:

- prijave kandidata koji u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+ (KA103 i KA107);

- prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;

- prijave prijavitelja u višem zvanju;

- prijave prema redoslijedu primitka prijave u Urudžbenom uredu ALU.

Za stavku "c)" prednost pri odabiru imaju:

- prijave doktoranada koji su zaposlenici Akademije;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;

- prijave prema redoslijedu primitka prijave u Urudžbenom uredu ALU.