Rezultati natječaja za akademsku mobilnost

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate drugog kruga Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. godini.

Rezultati su objavljeni na sljedećoj poveznici.


Sveučilište u Zagrebu raspisalo je drugi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. godini. Drugi krug natječaja odnosi se na mobilnosti koje će biti ostvarene u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018.

Natječaj je objavljen na sljedećoj poveznici.

Prijave se vrše on line. Poveznica na sustav za prijave nalazi se u sklopu teksta natječaja. Rok za prijavu je 23.4.2018.

Budući da se prva faza evaluacije prijava provodi na sastavnicama, mole se svi zainteresirani nastavnici ALU da svoje prijave u papirnatom obliku dostave u Urudžbeni ured ALU, Ilica 85, zaključno sa srijedom, 25.4.2018.

U prvoj fazi evaluacije koja se provodi na ALU koristiti će se sljedeći kriteriji.

Za stavku b) prednost pri odabiru imaju:

- prijave kandidata koji u akademskoj godini 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+;

- prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;

- prijave prema zvanju prijavitelja.

Za stavku c) prednost pri odabiru imaju:

- prijave doktoranada koji su zaposlenici Akademije;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU