Natječaj za akademsku mobilnost (prvi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2021. godini. Natječaj je objavljen na poveznici.

Prijave se vrše online i zatim predaju u papirnatom obliku u Urudžbeni ured ALU. Poveznica na sustav za online prijave nalazi se u sklopu teksta natječaja. Rok za prijavu u online sustavu je 6.11.2020. (do 12 sati).

Budući da se prva faza evaluacije prijava provodi na sastavnicama, mole se svi zainteresirani nastavnici ALU da svoje prijave u papirnatom obliku dostave u Urudžbeni ured ALU, Ilica 85, zaključno sa petkom, 6.11.2020.

U prvoj fazi evaluacije koja se provodi na ALU koristiti će se sljedeći kriteriji.


Za stavku "a" prednost pri odabiru imaju:

- prijave kandidata koji u akademskoj godini 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+;

- prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;

- prijave prijavitelja u višem zvanju


Za stavku "b" prednost pri odabiru imaju:

- prijave kandidata koji u akademskoj godini 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+;

- prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;

- prijave prijavitelja u višem zvanju


Za stavku "c" prednost pri odabiru imaju:

- prijave doktoranada koji su zaposlenici Akademije;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU