Natječaj za akademsku mobilnost 2018 (I. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. godini.

Natječaj je objavljen na sljedećoj poveznici.

Budući da se prva faza evaluacije prijava provodi na sastavnicama, mole se svi zainteresirani nastavnici ALU da svoje prijave u papirnatom obliku dostave u Urudžbeni ured ALU, Ilica 85, zaključno s utorkom, 28.11.2017.

U prvoj fazi evaluacije prijava koja se provodi na ALU koristiti će se sljedeći kriteriji.

Za stavku a)

Prednost pri odabiru imaju:

- prijave kandidata koji u akademskoj godini 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+;

- prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;

- prijave prema zvanju prijavitelja;

Za stavku b)

Prednost pri odabiru imaju:

- prijave kandidata koji u akademskoj godini 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. nisu bili na razmjeni u okviru Natječaja za akademsku mobilnost ili u okviru programa Erasmus+;

- prijave koje se odnose na održavanje nastave na inozemnoj instituciji;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU;

- prijave prema zvanju prijavitelja;

Za stavku c)

Prednost pri odabiru imaju:

- prijave doktoranada koji su zaposlenici Akademije;

- prijave prema ravnomjernoj zastupljenosti odsjeka i katedri ALU