Erasmus+ stručna praksa, 2022./2023., 1. krug

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2022./2023.

Prvi krug natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu između 12. rujna 2022. i 1. ožujka 2023. godine.

Natječaj je objavljen na poveznici.