Erasmus+ stručna praksa 17/18 (II. krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2017./2018.

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 2.1.2018. do 30.7.2018.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2018.

Rok za prijave je 24.11.2017. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Natječaj je objavljen na sljedećoj poveznici.


Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate prvog kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2017./2018.

Rezultati su objavljeni na sljedećoj poveznici.


Sveučilište u Zagrebu raspisalo je prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2017./2018.

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 3.7.2017. do 1.1.2018.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2018.

Rok za prijave je 29.5.2017. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Natječaj je objavljen na sljedećoj poveznici.