Poziv na akciju i tribinu u Galeriji Šira

U nedjelju, 16.7.2017. u Galeriji „Šira“ u 18:00 održat će se umjetnička akcija „NERAZGOVOR S AUTOROM“ u sklopu izložbe „!!!“ akademskog slikara Janka Ivčića. Akcija je otvorenog tipa, a zamišljena je kako neverbalni dijalog između sudionika ovog događaja.

Kratkim uvodnim predavanjem autor će uputiti sudionike u pojedinosti ove umjetničke akcije, a nakon toga će zajedno sa sudionicima tu akciju i izvesti. Ona će uključivati pokušaj neverbalne komunikacije između sudionika kroz likovnu intervenciju na papiru.

Nakon izvršavanja akcije održat će se tribina koju će moderirati povijesničarke umjetnosti Klara Petrović i Luja Šimunović. Tribina je (kao i cijeli događaj) otvorenog tipa, a na njoj će se (osim o izvedenoj akciji) raspravljati o korelaciji tekstualnog i vizualnog (pa tako i slikarskog) medija te njihovim izražajnim snagama i oblicima djelovanja u okruženju suvremenog svijeta i njegove umjetnosti.