Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas

KABINET SLIKARSKOG ODSJEKA ALU vas poziva na novu aktivnost u  sklopu projekta RUNAWAY ART - gostujuće predavanje Sandre Križić Roban: HRVATSKO SLIKARSTVO OD 1945. DO DANAS

Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas: Odgovornost slike u vrijeme nestrpljivog pogleda Sandre Križić Roban objavila je Naklada Ljevak 2013. godine. Riječ je o sintezi koja proizlazi iz transparentne metodologije i sustavnog načina razmišljanja pri čemu autoričine vlastite umjetničke preferencije nisu zatomljene, nego pridonose profiliranosti teksta. Knjiga nije “leksikon” niti ne obuhvaća sva imena autora s područja slikarstva. Ona je rezultat mnogih promišljanja koja su, unatoč primijenjenom znanstvenom aparatu, do neke mjere subjektivna. Počiva na istraživanju i priznavanju djela mnogih kritičara i teoretičara koji su prethodili, a čija su čitanja i interpretacije utjecale na stvaranje opsežne i osjetljive likovne karte slikarskoga medija. Slikarstvo je istodobno iscrpljen i neiscrpljiv medij. Njemu je pristupljeno fenomenološki, iz aktualnog trenutka – sadašnjeg vremena, koje omogućuje kritički odmak i slojevito razmatranje statusa slike. Knjiga je proglašena problemski usredištenom i skrupulozno napisanom. O njezinu nastanku, uvjetima autoričine kritičke formacije, dvojbama i uvjerenjima bit će riječi u izlaganju i razgovoru koji će se održati u sklopu projekta RUNAWAY ART-a.

Sandra Križić Roban doktorirala je u području povijesti umjetnosti, te se bavi kritikom, kustoskom praksom i pisanjem. Zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao znanstvena savjetnica. Područja njezinog interesa su suvremena umjetnost, povijest i teorija fotografije, poslijeratna moderna arhitektura, problematika javnog prostora i kriteriji evaluacije spomenika Domovinskog rata. Priredila je brojne retrospektivne i tematske izložbe u zemlji i inozemstvu. Od 1986. do danas objavila je nekoliko knjiga i opsežnih poglavlja u katalozima, te više od tisuću dvjesto kritika, prikaza, eseja, stručnih i znanstvenih radova u tiskanim medijima  u sklopu radijskih i televizijskih emisija.

Runaway Art je trogodišnji projekt suradnje  Muzeja suvremene umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna i švicarske fondacije ARTMENTOR. Edukativni projekt osmišljen je s ciljem stvaranja kontinuiranog i progresivnog kabineta suvremenih umjetničkih praksi pri Akademiji likovne umjetnosti i Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, cirkularno  povezujući probleme unutar umjetničkog obrazovanja s programima, građom i arhivom Muzeja suvremene umjetnosti.

POZIVNICA (Link na JPEG)