Tina Bertović: Kopiranje i transmutacija

Otvorenje samostalne izložbe Tine Bertović, mag. konz.-rest. slikarstva pod nazivom "Principi kopiranja i transmutacije", koje će se održati u četvrtak, 1. ožujka 2018. u 19 h, u Galeriji ŠIRA.

Tema  ove izložbe je povezivanje teorijskog, istraživačkog i praktičnog, atelijerskog pristupa u različitim postupcima izrade kopija slika, te principi kopiranja i njihove transmutacije s naglaskom na geometrijske i istraživačko-restauratorske analize slika.

Iz predgovora  "Slikom na sliku":

..."Pretpostavimo da slikar poznaje svoje djelo. Spoznavši ga u činu stvaranja on ga uistinu i vidi; prozire ga u potpunom rasponu njegovih materijalnih i oblikovnih sastavnica. No, kako stoji s promatračem? Što mu je činiti da bi određenu sliku mogao sagledati u svoj njenoj složenosti? Da bi je smogao vidjeti? Po svoj prilici to može učiniti tako da sliku interpretira služeći se stanovitim pothvatom umijeća. Upravo to je učinila Tina Bertović, postavivši neka temeljna pitanja o predmetu svog viđenja – o Kršnjavijevoj slici "Kopija prema Jordansu", odnosno o Kraljevićevoj kopiji istog Jordansovog predloška "Satir u posjetu kod seljaka". Izložena cjelina kojoj na ovoj izložbi nazočimo svojevrsni je odgovor na pitanja koja smo naveli, i ujedno demonstracija određenog umijeća. Razgledajući njene uratke možemo štošta saznati o dotičnim kopijama i izvorniku na koje se referiraju.No, možemo ponešto saznati i o samom umijeću promatranja. Pokušajmo u nekoliko koraka razložiti o čemu je zapravo riječ.

Gledanje je proces koji uključuje niz čina. Ti čini pak mogu biti opažajni i spoznajni. S time u skladu, svoj susret s navedenim slikama Tina Bertović je predstavila nizom interpretativnih postupaka. Serijom crteža i slika manjeg formata ona je jedinstveni izgled predloška raslojila na niz uprizorenja, pri čemu svaki prizor predstavlja pojedini opažajni sloj izvornika. Riječ je o pokušaju da se u izvornoj slici uoče oblikovni sedimenti, da se zornim učini njoj pripadajući likovni ustroj. A taj je ustroj složen. O njegovoj složenosti ne možemo govoriti u jeziku stoga što nam nedostaje slikarstvu pripadajući metajezik. Nismo u mogućnosti - kao što to u jeziku zahvaljujući gramatici jesmo - govoriti o glagolima i imenicama, o atributima i apozicijama, o sintaktičkim pravilima i gramatičkim propozicijama. No jedan od načina na koji možemo osvijestiti taj specifičan likovni sklop jest taj da ga prikažemo njemu srodnim sredstvom – likovnim opisom. Odabravši taj način interpretacije Tina Bertović je pokrenula neku vrst tautološkog postupka. Ona vizualni iskaz izvorne slike ponavlja u različitim, ali srodnim, likovnim izričajima. 'Slikom na sliku' - tako bi se mogao imenovati autoričin pothvat."

Jagor Bučan

Izložbu možete pogledati u radnom vremenu Galerije (pon-pet. 17-21 h, vikendom 10-20 h) do 25.03.2018.

Pratite nas i na stranicama galerije Šira: https://www.facebook.com/GalerijaShira/ i http://www.shira.alu.hr

POZIVNICA (Link na JPEG)