Natječaj UniZg za stipendije za 2017./18.

Natječaj za stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018. Prijave na Natječaj traju od 28. veljače do 19. ožujka 2018. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.

Tekst Natječaja (Link na PDF)

Izjava o zajedničkom kućanstvu (za kandidate u D kategoriji) (Link)

Odluka o raspisivanju Natječaja (Link na PDF)

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@unizg.hr ili na telefon 01/4564 217.

Molimo studente da pažljivo pročitaju tekst Natječaja i provjere zadovoljavaju li kriterije u kategoriji za koju se prijavljuju (prijava je moguća samo u jednoj kategoriji).

U Zagrebu 27. veljače 2018.

Vidjeti i na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendije-sveucilista-u-zagrebu-za-ak-god-20172018/