Studentska kapelica KBF-a u Đakovu

Damir Mataušić, redoviti profesor Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, autor je interijera studentske kapelice Marije Majke Crkve KBF-a (Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) u Đakovu. Kapelica je blagoslovljena i svečano otvorena u srijedu, 27. lipnja 2018.