Suradnja OKIRU ALU i ITCM-a

U radu zaklade Lady Jadranke Berensford - Peirse, The International Trust for Croatian Monuments (Međunarodna zaklada za hrvatske spomenike), važan dio zauzima suradnja uspostavljena s Odsjekom za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU, te planiranje aktivnosti koje proizlaze iz te suradnje (Lady Berensford - Peirse ih opširno prikazuje u izvješću Progress Report 2018). 

Radi se o nekoliko vidova suradnje:

  • podupiranje radionice zidnog slikarstva OKIRU (9. mj. 2018.) - N. Pološkik
  • konz.-rest. radovi na zidnim osliku u muzeju Kuća Šenoa (2018.- 2019.) - N. Pološki
  • konz.-rest. radovima na štafelajnim slikama i skulpturi Bogorodice iz fundusa Muzeja; (2018. - 2019.) - T. Ukrainčik, A. Aranicki
  • suradnja oko organiziranja izložbe SOS za svece o kapeli sv. Jakova na Očuri - koju je Lady posjetila s nama u 6. mj. ove godine; (2018. - ) - Z. Jembrih, Ana Božičević
  • koncipiranje i izvođenje kopije gotičke skulpture Bogorodice s djetetom iz kapele sv. Jakova na Očuri (budući diplomski rad na OKIRU) (2019. -) - Z. Jembrih, Ana Božičević

Progress Report 2018 complete (Link na PDF)