Prijamni ispiti na ALU (jesenski rok) - REZULTATI

Rezultati razredb. postupak 2. dio 

Rezultati drugog dijela razredbenog postupka u jesenskom roku = popisi pristupnika za III. dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za nastavnički odsjek (likovna kultura):

Likovna kultura (Link na PDF)


Rezultati razredb. postupak 1. dio 

Rezultati prvog dijela razredbenog postupka u jesenskom roku = popisi pristupnika za II. i III. dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti po odsjecima:

AFNM (Link na PDF)

Kiparstvo (Link na PDF)

Likovna kultura (Link na PDF)

OKIRU – Kiparstvo (Link na PDF)


Prijamni ispiti u jesenskom roku održat će se na ALU odsjecima: AFNM, Kiparstvo, Likovna kultura i OKIRU (smjer Kiparstvo)

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu preddiplomsklog sveučilišnog studija ANIMIRANI FILM I NOVI MEDIJI za akad. god. 2018./2019. održat će se na ALU, Jabukovac 10, prema sljedećem rasporedu:

RASPORED za AFNM (Link na PDF)

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu preddiplomsklog sveučilišnog studija KIPARSTVO za akad. god. 2018./2019. održat će se na ALU, Ilica 85, prema sljedećem rasporedu:

RASPORED za KIPARSTVO (Link na PDF)

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu preddiplomsklog sveučilišnog studija LIKOVNA KULTURA za akad. god. 2018./2019. održat će se na ALU, Jabukovac 10, prema sljedećem rasporedu:

RASPORED za LIKOVNU KULTURU (Link na PDF)

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu integriranog preddiplomsklog i diplomskog sveučilišnog studija KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA, smjer KIPARSTVO, za akad. god. 2018./2019. Održat će se na ALU OKIRU, Zamenhofova 14, prema sljedećem rasporedu:

RASPORED za OKIRU (Link na PDF)