Obavijest studentima preddipl. studija ALU

Svi studenti ALU koji se žele prijaviti na Natječaj za upis I. god. diplomskog studija, a nisu položili sve ispite preddiplomskog studija, dužni su javiti se u studentsku referadu u petak 14. rujna 2018. do 14,00 sati radi izdavanja potvrde o prosjeku ocjena nezavršenog preddiplomskog studija. Pri tom trebaju donijeti indekse i izračunati prosjek ocjena na dvije (2) decimale, a u ISVU sustav trebaju biti upisane sve ocjene položenih ispita (ako pojedina ocjena nije upisana molimo javite se profesorima).

Službena OBAVIJEST  (Link na PDF)