Međunarodna radionica na OKIRU ALU

Cleaning Wall Paintings: Methodological Approach with Low Chemical Risk, međunarodna radionica na OKIRU ALU, 24. 9. – 28. 9. 2018.

Problem čišćenja oslikanih površina, a posebno osjetljivih zidnih slika, trajan je izazov u konzervatorsko-restauratorskoj struci. U organizaciji izv.prof. mr. art. Neve Pološki, izv. prof. mr. art. Suzane Damiani i studentice Valentine Meštrić, na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu održat će se međunarodna radionica pod nazivom Cleaning Wall Paintings: Methodological Approach with Low Chemical Risk. Radionica će se sastojati od predavanja i praktičnog dijela, pod voditeljstvom prof. Maurizia Coladonata i konzervatorice umjetnina, Annalise Marra. Na radionici će sudjelovati 20 studenata, nastavnika i stručnjaka s područja konzerviranja i restauriranja zidnih slika, od kojih će 10 sudjelovati i na praktičnom dijelu.

Tijekom ove radionice sudionici će biti upoznati s najnovijom regulacijom i zaštitom pri radu s rizičnim materijalima i kemikalijama. U teorijskom dijelu obradit će se suvremeni materijali za čišćenje na bazi vode, te će se prezentirati aplikacija TriSOLV, koju je razvio prof. Coladonato sa suradnicima, a koja produbljuje razumijevanje topljivosti u konzervatorsko-restauratorskom postupku i omogućuje širu primjenu manje rizičnih i po zdravlje štetnih materijala za čišćenje. Metode kojima se čišćenje ovim materijalima može uspješno provoditi uklanjaju potrebu za korištenjem toksičnih i kancerogenih tvari opasnih po zdravlje konzervatora-restauratora.

Na praktičnom dijelu radionice sudionici će imati priliku odrediti potrebne parametre poput pH i konduktivnosti prije samog procesa čišćenja, te pripremiti i primjeniti vodene otopine za čišćenje zidnih slika na probama u radionicama Odsjeka.

U sklopu praktičnog dijela, organiziran je posjet i primjena obrađenih metoda i materijala in situ na zidnim slikama u dvorcu Brezovica. Posljednji dan radionice rezerviran je za posjet lokalitetima drvenih kapela u Turopolju, Velikoj Mlaki, Starom Brodu i Staroj Drenčini, te stručna rasprava o problemima čišćenja zidnih slika iz 18. stoljeća.

Detaljan plan i program radionice pogledajte ovdje. [link na .PDF u prilogu]

Radionica će biti održana na engleskom jeziku.

Voditelji radionice: prof. Maurizio Coladonato, Annalisa Marra, Art Conservator

Organizator radionice: izv.prof. mr. art. Neva Pološki, izv. prof. mr. art. Suzana Damiani, studentica Valentina Meštrić, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina (OKIRU), ALU Zagreb

Vrijeme održavanja: 24. 9. – 28. 9. 2018.

Mjesto održavanja: ALU OKIRU, Zamenhofova 14, Zagreb

 

Cleaning Wall Paintings: Methodological Approach with Low Chemical Risk – a theoretical and practical international workshop / Department of Conservation and Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts in Zagreb 24th - 28th September 2018

The problems concerning cleaning painted surfaces and sensitive wall paintings in particular is a lingering challenge in the conservation-restoration field. The Department of Conservation and Restoration of Works of Art will host an international workshop Cleaning Wall Paintings: Methodological Approach with Low Chemical Risk, organized by Assoc. Prof. Neva Pološki, Assoc. Prof. Suzana Damiani and student Valentina Meštrić. The workshop, conducted by Prof. Maurizio Coladonata and Annalise Marra, Art Conservator, will consist of lectures and practical workshop. Twenty students, teachers and experts in the field of wall painting conservation and restoration will participate in the workshop, of which ten will also participate in the practical part.

Over the course of this workshop participants will get acquainted with the latest safety regulations in dealing with hazardous materials and chemical substances. The lectures will also encompass contemporary aqueous materials and participants will be introduced to TriSOLV, a web based Flash application, developed by Prof. Coladonato and Prof. Scarpitti, a useful tool during every stage of the conservation process, enabling wider application of less risky and health-damaging cleaning materials. The methods by which these materials can be effectively utilized eliminate the need for toxic and carcerogenic substances.

During the practical part of the workshop, participants will have the opportunity to determine the necessary parameters such as pH and conductivity before the cleaning process, and prepare and apply aqueous solutions for cleaning wall paintings.

As part of the workshop a visit to Brezovica Castle is organized for in situ application of used materials and discussion on specific cleaning challenges of its wall paintings. The last day of the workshop is reserved for visiting the localities of wooden chapels in Turopolje - Velika Mlaki, Stari Brod and Stara Drenčina, as well as an expert discussion on the problems of cleaning 18th century wall paintings.

See the full workshop schedule here. [link na .PDF]

The workshop will be held in English.

Workshop instructors: Prof. Maurizio Coladonato, Annalisa Marra, Art Conservator

Workshop Organizer: Assoc. Prof. Neva Pološki MA, Assoc. Prof. Suzana Damiani MA, student Valentina Meštrić, Department of Conservation and Restoration of Works of Art (OKIRU), ALU Zagreb

Duration: September 24th – 28th 2018.

Venue: ALU OKIRU, Zamenhofova 14, Zagreb