Diplomski ispiti u rujnu 2018 (raspored)

Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju održat će se po odsjecima prema slijedećem rasporedu:

RASPORED DIPLOMSKIH ISPITA U RUJNU 2018 (Link na PDF)

DODATAK za Diplomski ispit na Grafičkom odsjeku (Link na PDF)