Diplomski studiji ALU - rezultati za upis 2018/19

REZULTATI razredbenog postupka za UPIS u I. godinu akad. god. 2018./2019. DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA po odsjecima:

SLIKARSTVO (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA – NASTAVNIČKI (Link na PDF)

OZAFIN – ANIMIRANI FILM (Link na PDF)

OZAFIN – NOVI MEDIJI (Link na PDF)


REZULTATI prvog dijela razredbenog postupka po odsjecima= POPIS PRISTUPNIKA za drugi dio razredbenog postupka za diplomske sveučilišne studije:

AFNM – smjer Animirani film (Link na PDF)

AFNM – smjer Novi mediji (Link na PDF)


Obavijest o upisu studenata u I. god. diplomskog sveučilišnog studija u ak. god. 2018./2019. (Link na PDF)

Upisi na diplomske sveučilišne studije Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Likovna kultura (smjer: Nastavnički), te diplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji (smjerovi: Animirani film, Novi mediji) u ak. god. 2018./2019.

Sve o uvjetima upisa, prijavama za razredbeni postupak, razredbenom ispitu, razredbenom postupku, terminima, te ostale obavijesti nalaze se u PDF dokumentu o upisu dolje!

UPISI na diplomske studije u ak. god. 2018./2019. (Link na PDF)