Rektorova nagrada 2018./2019. - Natječaj

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu rektor prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 3. svibnja 2019. do 16 sati.

Natječaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a također ih možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

NATJEČAJ (Link na PDF)

PRAVILNIK (Link na PDF)