„Akademija u hodu“ i „Edu4Games“

U ožujku 2019. godine ALU započela s projektnim aktivnostima na dva nova projekta

U petak 22. ožujka 2019. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja održana je svečanost potpisivanja i uručivanja ugovora za poziv Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja iz Europskog socijalnog fonda (ESF), operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Dekan Akademije likovnih umjetnosti izv. prof. art. Tomislav Buntak je s ministricom znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženkom Divjak potpisao ugovor za projekt “Akademija u hodu”, u vrijednosti od 3.725.439,00 kn.

Projekt je nastao u suradnji nositelja projekta Akademije likovnih umjetnosti te partnera, Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu (UMAS), Muzeja suvremene umjetnosti (MSU), Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), Visokog učilišta Algebra te Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ).

Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu i relevantnost stečenih kvalifikacija studenata koji pohađaju sveučilišne preddiplomske i diplomske studijske programe slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU) i Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS) u skladu s načelima HKO-a te potrebama tržišta rada u području umjetnosti i kreativnih industrija.

Kroz projekt će se unaprijediti dva postojeća studijska programa u skladu s načelima HKO-a te razviti dva nova obrazovna programa cjeloživotnog učenja: poduzetništvo u kreativnim industrijama i zaštita intelektualnog vlasništva. Ciljevi projekta su usklađeni s ciljevima strategije Europa 2020, a naročito s odredbama koje uključuju podizanje kvalitete obrazovanja, promicanje inovacija i znanja te odredbama koje osiguravaju pretvaranja inovativnih ideja u nove proizvode i usluge te koje rezultiraju rastom i kvalitetnim poslovima. Voditelj projekta je doc. mr. art. Ivan Skvrce.

Uz projekt "Akademija u hodu", ALU je partner za projektu "Edu4Games: Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara". Ugovor o financiranju, u vrijednosti od 3.999.249,37 kn, potpisali su ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak te dekanica Akademije dramske umjetnosti prof. Franka Perković Gamulin.

Edu4Games je nastao u suradnji nositelja projekta Akademije dramske umjetnosti te partnera, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu – Akademije likovnih umjetnosti, Arhitektonskog fakulteta - Studija dizajna, Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta organizacije i informatike.

Akademija dramske umjetnosti i partnerske institucije planiraju razviti novi inovativni diplomski studijski program Dizajn i razvoj videoigara s četiri usmjerenja te četiri nova programa cjeloživotnog učenja (dizajner videoigre, programer videoigre, producent videoigre i umjetnički dizajner videoigre), osnažiti stručna i pedagoška znanja nastavnika, nabaviti opremu za održavanje nastave te unaprijediti postojeći sustav osiguranja kvalitete. Novi programi razvit će se uz pomoć nastavnika, stručnjaka iz gospodarstva i civilnog sektora. Projektni tim sastoji se od 32 člana, a koordinatori projekta za ALU su doc. dr. art. Darko Masnec, doc. art. Maja Rožman te as. Ida Loher.

Provedba oba projekta trajat će 36 mjeseci – od 22. ožujka 2019. do 22. ožujka 2022. godine.


* Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Akademije likovnih umjetnosti