Fundus i Arhiv ALU - obavijest diplomantima

Obveze diplomanata prema Fundusu i Arhivu ALU prilikom diplomiranja na diplomskom i integriranom studiju.

 Molimo diplomante diplomskih i integrianog studija ALU da nakon položenog diplomskog ispita, a prije odlaska u Referadu ALU ispune sljedeće obveze prema Arhivu i Fundusu ALU:

Fundus i Arhiv ALU – obavijest o obvezama diplomanata (Link na PDF)