Diplomski studiji - UPIS u I. god. ak. god. 2020./2021.

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA za UPIS u I. godinu DIPLOMSKIH STUDIJA u akad. god. 2020./2021. po odsjecima:

SLIKARSTVO (Link na PDF)

GRAFIKA (Link na PDF)

KIPARSTVO (Link na PDF)

LIKOVNA KULTURA (Link na PDF)

ANIMIRANI FILM (Link na PDF)

NOVI MEDIJI (Link na PDF)

Objavljeno 2. listopada 2020. u 14:50h.