ZVUKOSPJEVI

Performans „Zvukospjevi“ izvode: Hewitt, Slipčević, Guzmić

SIGHTINGS/SITTINGS AV-SPOKEN-WORD PROJEKT

Zagrebački plesni centar, Ilica 10, 8. 10. 2020. / 20:00 – 20:50 h

Autori i izvođači: Vida Guzmić, Nicole Hewitt, Ivan Slipčević (Zvukospjevi)
Produkcija: Pangolin
Koprodukcija: Domino, Festival Ganz nove Perforacije. Sufinancirano sredstvima programa Kreativna Europa Europske Unije u okviru projekta suradnje ACT: Art, Climate, Transition.
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb, Zaklada Kultura Nova, Program Kreativna Europa Europske Unije (Domino)

Sightings-Sitings projekt koji se nastavlja na istraživanje lokacija Sjevernog mora, područje između La Manche i Norveškog mora. Početna metoda kretanja i promatranja su hodanje, hodanje po morskom dnu za vrijeme oseke, hodanje po blatnom morskom tlu za vrijeme oseke, motrenje neba, zvijezda, morskih mijena, arhitekture, organizama, meteoroloških prognoza. Kretanje  bilježimo fotografijom, zvukom, tekstom, tijelima. Sabiremo tekstualni materijal, eksperimentiramo s narativnom strukturom, glasom i djelovanjem (agency), istražujemo potencijalni leksik neljudskih subjekata, bilježimo slučajne ljudske iskaze, zapisujemo svakodnevnicu i eksperimentiramo  s multisubjektnim pozicijama, nejasnim pozicijama, nedefiniranim, nesubjektima. Unutar tih nejasnih multisubjektnih pozicija se nalazimo i nas troje, koji dolazimo zajedno na lokaciju koja je u trenutku našeg boravljenja u njoj omeđena dometom naših nogu koje kreću u tri različita smjera u prostoru, i u tri različita smjera u mediju-motrenju-percipiranju-bilježenju. Trajanje i domet pojedinačnog trostranog lutanja najčešće je definirano našim tijelima, odnosno potrebom za hranom, i umorom nogu i ruku, te se vraćamo na početnu poziciju svak-a sa svojim materijalom doživljenim i zabilježenim kroz vlastite vizure, aparate, tehnologije i tijela. Ne pokušavamo materijale ujednačiti niti uobličavati već u daljnjem obrađivanju pokušavamo sve nepodudarnosti, ili sva izdvajanja dovoditi u vezu jedne s drugima, dozvoljavajući prostore razilaženja, mimoilaženja i susretanja. Ovim principom rada pokušavamo aktivirati ideje o kontinuiranosti i diskontinuiranosti, multiplicitetu.

Zvukospjevi su u krnjoj formi proveli dva tjedna na rezidenciji na Bornholmu gdje su iz daljine i blizine proučavale “krajolike”, izolirale i fragmentirale,  poluživo probno izvele. Live izvedba u ZPC-u, objedinit će bornholmski derive i novi rad na starom materijalu nastalom na Sjevernom moru.

Vida Guzmić,  se bavi videom, zvukom i tekstom. Diplomirala je na Odsjeku za animirani film i nove medije , ALU Zagrebu. Završila je Ženske studije i program Kustoske platforme 2013. Izlaže od 2009. u Hrvatskoj i inozemstvu, te je bila na residencijama u V2_Summersessions Test Lab, V2_Institute for unstable media u Rotterdamu i KulturKontakt Austria u Beču. Polaznica WHW akademije u Zagrebu 2018, i Ashkal Alwan, HWP, u Beirutu 2019.. Recentni radovi bave se odnosom između objekata i subjekata, rodnom geografijom i prikazivačkim praksama kroz tehnologije ekrana. Djeluje kao samostalna umjetnica i u mnogim suradničkim i angažiranim projektima. Od 2012-2018 članica je kolektiva Prostor je Taktika. Organizira i vodi radionice za srednjoškolke i mlade žene, te romsku i neromsku školsku djecu kroz Studio Pangolin. Članica je umjetničke organizacije Studio Pangolin od 2013.

Nicole Hewitt se bavi filmom, videom, performanceom i tekstom. U novijim radovima istražuje mogućnosti dokumentarnog jezika unutar fiktivne strukture, propitujući specifičnosti filmskog, odnosno jezičnog, iskaza, i odnos između prikaza i retorike, te fiktivnog i stvarnog’ vremena. Noviji radovi, kao serija performansa Ova Žena se zove Jasna, sve se više koncentriraju na izvedbu jezika kroz fikciju, recitaciju, pjevanje i testimonijal. Završila je MA i doktorski studij na Slade School of Fine Art u Londonu, s tezom koja razmatra odnos filma, naracije, plesa, povijesti i retorike. Predaje na Odsjeku za Animirani film i Nove medije, ALU, Zagreb. Živi i radi u Zagrebu i Londonu.

Ivan Slipčević bavi se filmom, fotografijom, videom i zvukom. Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti, smjer Fimsko i TV snimanje. Godine 2000. postaje aktivni član Multimedijalnog instituta i sa Tomislavom  Domesom pokreće neformalni studio za oblikovanje zvuka i slike zvukbroda. Od tada djeluje kao voditelj većeg broja radionica na temu produkcije elektronske glazbe i videa (ljetna škola OTOKULTIVATOR, Vis; digitalVIDEO, Pula; RAF, Zagreb i dr.). Za vrijeme studija eksperimentirao je sa svim vizualnim medijima i radio  na svim značajnim klubskim večerima kao VJ, producirao je i uredio poznatu zagrebačku klupsku večer Stereo studio i djelovao kao rezidencijalni umjetnik net.kulturnog.kluba Mama. Izvodio je umjetničke performanse i izrađivao elektronske video scenografije na mnogobrojnim domaćim i inozemnim festivalima (Videolux, Ljubljana; media.mediteranea, Pula; Urbani Festival, Platforma 981, Sloboda stvaralaštvu, Illectric funk, Zagreb; Festival Vizualnih komunikacija, Maribor; Contact Europe, Austrija; clubtransmediale, Berlin i dr.).  Radi kao direktor fotografije na filmu (Deturs, Galeb Vekić, Plac, A. Hušman; Booksa this is the way step inside; K. Rubinstain,  Ručak, A. Hušman; In time, Nicole Hewitt, Zagrebačke priče, I.Ramljak, M.Škobalj, Sve je povezano, Lala Raščić, Oslobođenje u 26 slika, I. Ramljak. M. Škobalj,  Žene Minorne Spekulacije, N. Hewitt …). Danas djeluje kao docent na Akademiji likovnih umjetnosti na Odsjeku za animirani film i nove medije, direktor fotografije na filmovima, umjetničkim projektima i performansima. Od 2016. surađuje s Vidom Guzmić i Nicole Hewitt u projektu Zvukospjevi.

Vidjeti na: https://thisisadominoproject.org/ganznoveperforacije2020-zvukospjevi-sightings-sittings/