Rektorova nagrada za ak. god. 2019./20. - dobitnici

Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo studentske radove dostavljene od strane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nagradio ukupno 174 rada u pet kategorija: 113 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 6 u d) kategoriji za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 5 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 25 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

POPIS IMENA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2019./2020.

Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa povodom dodjele Rektorovih nagrada

Ove godine neće se održati dodjela Rektorove nagrade zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Priznanja za sve nagrađene studente bit će poslana na sastavnice i uručena studentima.

Izložba postera nagrađenih radova ove godine održat će se virtualno. O tome ćemo naknadno obavijestiti.


Za Umjetničko područje

R.br. 132 Akademija likovnih umjetnosti - David Pekić, Eva Baričević i Robert Erdelji za Novo lice starog sveca-rekonstrukcija barokne kamene skulpture sv. Mihaela

R.br. 133 Akademija likovnih umjetnosti - Manuela Slavica Košević, Anamarija Kvas, Nika Knežević i Ivo Vodopija za „Thelma i Louise“ i „O miševima i ljudima“: Kreativni proces i razlike u pristupima pri osmišljavanju scenografije

R.br. 134. Akademija likovnih umjetnosti - Sara Grubić, Lucija Jelić, Petar Koši i Ana Maria Maravić Land art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen - kulturna revitalizacija javnog prostora land art izvedbama

R.br. 135. Akademija likovnih umjetnosti  - Martina Molnar, Zdenko Mikša, Tea Švarić, Ana Despot, Helena Bosnić, Nikolina Žabčić, Dora Klanac za “Izložba na cesti” “150. godišnjica rođenja Mahatme Gandhija”