Sveci i njihove životinje / Životinje i njihovi sveci

„Sveci i njihove životinje / Životinje i njihovi sveci“ – od rajskoga vrta do betlehemske štalice

Javno izlaganje i radionica on line u sklopu međunarodnog projekta Kulturna animalistika:  interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse – ANIMAL (IP-2019-04-5621) koji je odobrila Hrvatska zaklada za znanost.

dr. sc. Lidija Bajuk, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i red. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Predavanje je nastalo na temelju njihovih dosadašnjih projektnih terenskih istraživanja u hrvatskim kajkavskim krajevima.

- pregled ikonografskih obilježja odabranih svetaca, često prikazivanih u sakralnim objektima i/ili pučkim predodžbama sjeverozapadne Hrvatske, koji imaju životinjske ili atribute s životinjskim elementima, te njihova interpretacija u obredno-običajnim i (para)liturgijskim praksama, uz slikovne primjere i navođenje recentnih kazivanja dokumentiranih na području sjeverozapadne Hrvatske.

Najava: https://www.facebook.com/kgzknjiznicavladimiranazora/posts/205413534471989

Link na predavanje i radionicu: https://bit.ly/2KvJM2O