Natječaj za izradu plakata za FSK 2021

Natječaj zajednički provode izdavačka kuća FRAKTURA i ALU Zagreb

Predmet natječaja: PLAKAT B1 FORMATA (70 x 100 cm)

Tehnika: slobodna (slika, crtež, fotografija itd.)

Dimenzije plakata: B1 plakat 680 x 980 mm

Obvezatni elementi na plakatu:

 • naziv: Festival svjetske književnosti
 • datumi: 5. - 11. 9. 2021.
 • tema: književnost glazba izložba film
 • mjesta održavanja Zagreb: Knjižara Fraktura, Hrvatski glazbeni zavod, Galerija Canvas, Galerija Šira
 • rečenica: Svi programi uz simultani prijevod.
 • www.fsk.hr
 • font: National
 • logo i font festivala: dostavlja se na zahtjev (molimo zatražiti putem e-maila: natjecaj.fsk@gmail.com)
 • pasica za sponzore

Krajnji rok za predaju radova: 15. 4. 2021.

NAGRADE

 • Prvonagrađeni rad dobija honorar u bruto iznosu od 5.000,00 kuna
 • Drugonagrađeni rad dobija knjige u vrijednosti od 2.000,00 kuna
 • Trećenagrađeni rad dobija knjige u vrijednosti od 1.000,00 kuna 

Za sve DODATNE informacije obratiti se organizatorima na: natjecaj.fsk@gmail.com

NATJEČAJ (link na PDF)

--

Prava korištenja

Do mjere dopuštene lokalnim zakonima, sudionici su suglasni da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje su prijavili na Natječaj. Prihvaćanjem ovih uvjeta i pravila, sudionici su suglasni da Organizatori mogu pobjednikovo ime, lik i prijavljeni sadržaj, kao i informacije o pobjedi i osvojenoj nagradi neograničeno koristiti u promotivne svrhe u RH i svijetu, u svim sada poznatim ili u budućim medijima, uključujući i Internet, bez ograničenja i bez plaćanja, slanja obavijesti, traženja odobrenja ili pružanja druge naknade, osim ako je to zakonom zabranjeno. U mjeri dopuštenoj zakonom, svaki sudionik će nepovratno odobriti, jamčiti, prenijeti i dodijeliti Organizatorima sva prava korištenja prijavljenog sadržaja, kao i sva proširenja autorskih prava, te pravo da registrira autorska prava bez ograničenja, uključujući globalno pravo korištenja u svojim promotivnim aktivnostima u bilo kojem postojećem ili budućem mediju, osim gdje je zakonom zabranjeno. Svaki sudionik istovremeno prihvaća i priznaje da Organizatori nisu obvezni koristiti svaki prijavljeni sadržaj i da prema vlastitom nahođenju ima pravo suzdržati se od korištenja prijavljenih sadržaja. Organizatori neće snositi nikakvu odgovornost ni u jednom slučaju u kojem se suzdrži od iskorištavanja svojih prava na objavu prijavljenog sadržaja

Seid Serdarević | nakladnik – publisher | Fraktura nakladnička kuća – publishing house