Natječaj za Rektorovu nagradu za ak. g. 2020/21.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi student preddiplomskih, diplomskih, te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. (Napomena: U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.)

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem obrasca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/ .

NATJEČAJ za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2020./2021. (Link na PDF)

PRAVILNIK o dodjeli Rektorove nagrade (Link na PDF)