Vizualni identitet publikacija galerije Šira

Akademija likovnih umjetnosti  Sveučilišta u Zagrebu raspisuje   

Natječaj za oblikovanje novog vizualnog identiteta publikacija galerije Šira

1.   Uvjeti natječaja:  

Na natječaj za oblikovanje novog vizualnog identiteta publikacija mogu se prijaviti svi studenti svih godina i odsjeka ALU Zagreb.

Od publikacija predlaže se novi vizual za deplijan, plakat, dvojezični info letak i  e-mail pozivnicu. Prema izabranom rješenju izraditi će se predložak svih publikacija koji će se upotrebljavati prilikom najave i promocije svake izložbe unutar godišnjeg izložbenog programa galerije Šira.

2.     Rok prijave: 30.3.2021. u ponoć

3.   Način podnošenja prijave: isključivo na e-mail adresu: klittvay@alu.hr  

Napomena: svi materijali moraju se nalaziti u privitku e-maila,ne u tekstu e-maila, jer u suprotnom neće biti prihvaćeni.

4.  Profil sudionika natječaja:  

Studenti prediplomskih i diplomskih studija, diplomanti, studenti specijalističkih i doktorskih studija, studenti svih odsjeka ALU

 5.   Natječajna dokumentacija:  

Od materijala treba poslati:

- CV sa kontaktima autora (broj moba, e-mail)

- prijedlog vizuala deplijana

- prijedlog vizuala e-mail pozivnice

- prijedlog vizuala dvojezičnog info letka

- prijedlog vizuala plakata

Napomena:

-slobodan prijedlog načina prijeloma i formata deplijana

-poželjno je uklopiti kolor shemu galerije Šira (zlatna, tamnozelena)

6.   Odabir radova:  

Savjet galerije Šira u sastavu: red,prof.art. Zoltan Novak (predsjednik Savjeta), izv.prof.art. Danko Friščić, izv.prof.art. Ivan Slipčević, izv.prof.art. Neven Bilić, doc.art. Maja Rožman i Korana Littvay, mag.hist.art. voditeljica galerije Šira će po završetku natječaja odabrati jednog studenta/-icu koji/-ja će biti autor/-ica novog vizualnog identiteta publikacija galerije Šira.  

Savjet galerije Šira neće razmatrati prijave koju su nepravodobne te koje ne odgovaraju uvjetima predviđenim ovim natječajem.  

7.   Nagrada:

Studentu/-ici koji osmisli najbolje rješenje za vizual publikacija galerije Šira, Akademija će osigurati materijal za rad,  u protuvrijednosti  1.000,00 kn.

8.   Rezultati natječaja:

biti će objavljeni 9.4. 2021. godine na web stranicama ALU i Galerije Šira, te na facebook stranici Galerije Šira

Napomena: pri oblikovanju novog vizuala publikacija galerije Šira treba obratiti pozornost na to da će galerija sukladno originalnom natpisu zadržati postojeći logotip i font slova.

Materijale možete preuzeti na web stranicama galerije Šira www.shira.alu.hr

Za sva pitanja obratite se Korani Littvay, mag.hist.art., voditeljici galerije Šira

mob: 099 244 2117

e-mail: klittvay@alu.hr

Materijale možete preuzeti i OVDJE (Link na ZIP)