Predavanje Slobodana Radića na OKIRU

U srijedu 19. svibnja 2021. u 15.00 sati na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina ALU predavanje će održati Slobodan Radić, konzervator-restaurator savjetnik, voditelj Odjela za štafelajno slikarstvo Hrvatskog restauratorskog zavoda. Predavanje je tematski vezano uz radionicu o dubliranju štafelajnih slika, koje je održana na OKIRU od 12. do 14. travnja 2021. Kolega Radić će govoriti o svojem iskustvu dubliranja slika, s naglaskom na slike velikih formata na kojima naši studenti nemaju priliku raditi u nastavi.