Zvjezdana Jembrih: Sve jedno

Upravo je objavljeno elektroničko izdanje zbirke pjesama Zvjezdane Jembrih Sve jedno

Zvjezdana Jembrih  Sve jedno prvo izdanje [digitalizacija]

Web-link: https://elektronickeknjige.com/knjiga/jembrih-zvjezdana/sve-jedno/

Knjiga je objavljena uz financijsku potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Pisanje Zvjezdane Jembrih rijedak je primjer pisanja bez predumišljaja, umjesto iz koncepcije i ambicije, ono izrasta iz pokreta i pogleda. Pisanje počinje iz tišine i ne zna se točno kakav će biti glas koji s njim dolazi na svijet, ponekad lirski, ponekad ironičan, rijetko melankoličan. No, uvijek, neposredan i živ, sposoban za nagla skretanja, osvježavajuće hirovit… glas koji se usuđuje reći i ono što se ne govori.

Sanja Lovrenčić

Poezija Zvjezdane Jembrih i u njezinoj drugoj zbirci naslovljenoj Sve jedno uvelike je minimalistička. Oslanja se na vrlo sažet izraz i naglašavanje riječi kao pojedinačnih entiteta koji se potom uklapaju u veću strukturu. Česte su pjesme koje se u cjelini sastoje od stihova s po jednom, dvjema, najviše trima riječima. Redukcija se pak zna proširiti i na, primjerice, manjak glagola, eliptične rečenice, posvemašnji izostanak interpunkcije i velikih slova.
Ta poezija nije antimetaforična, ali je njezina figurativnost u velikoj mjeri kontrolirana, aludira na okamenjenu metaforiku i frazeologiju drevnih izričaja, primjerice Starg zavjeta ili usmene književnosti. Zanimljivo je da bi ovakav kratak stilski opis mogao jednako pristajati i, recimo, pjesništvu Maka Dizdara u Kamenom spavaču.

No, intonacija kojom su emotivno obojeni stilski elementi poezije Zvjezdane Jembrih ponešto je ili čak znatno drugačija. U njezinu pjesništvu, naime, uz arhaizaciju i bremenitost na ontološkoj, povijesnoj i egzistencijalnoj razini, često se izravnije ili neizravnije može osjetiti i satira, čak i ironija, nekad pak prisnosti i igrivost. Muški otežale povijesne crnine te smrtno ozbiljne apsolutizacije vremena i prostora u spomenutim arhaiziranim poetikama, kod naše su pjesnikinje ipak ublažene femininim osjećajem prisnosti s pojedinačnim stvarima i razinama postojanja, slikovito govoreći, od Boga do mrava. No, u poeziji Zvjezdane Jembrih postoji određena mitologizacijska patina. Predmeti se ne pojavljuju tek u svojoj pojedinačnosti i konkretnosti, već vrlo često imaju simbolizacijsku vrijednost egzistencijalnih šifri, zgusnutih formula temeljnih ljudskih situacija i ontoloških konstelacija. To je jasno vidljivo i u takozvanom poetskom govoru iz persone, dakle, u izričaju pisanome iz lirskog subjekta koje je na sebe preuzeo masku nekoga lika. Pjesnikinja tu upravo i iskušava ontološko-egzistencijalno-jezična stanja postavljajući lirsko „ja“ u različite pjesničke junake i položaje. Tako se i konkretiziraju pa i drugačije značenjski oblikuju pojedini arhetipovi, posebice na primjeru svima dobro poznatih starozavjetnih likova.

Zvjezdana Jembrih tako u cjelini svoje druge zbirke pjesama usredotočuje svoju tematiku i izražajnost na ovozemnu egzistenciju, obilježenu krhkošću, nesigurnošću, ali i stvarateljskim ludizmom. Takav se pak obzor proširuje zagonetnošću smrti koja je istodobno prisutna unutar života, ali mu je i najveća opreka, te onkrajnom zbiljom koja se motri unutar biblijske kozmologije, postmodernističke antropomorfizacije Boga te antropološkog i etnografskog naslućivanja nadnaravne stvarnosti. Zanimljivo je pak da se jedan od glavnih smisaonih naglasaka knjige ne događa u prvim pjesmama, kako je to uobičajeno, nego na samome kraju knjige, u zadnjoj pjesmi pod naslovom Svejedno. Ta je pjesma, za razliko od većine prijašnjih, filozofski intonirana, fokus joj je na suprotnosti, kao i dvojstvu stvaranja i razaranja, a teleološki, u smislu životne svrhe, hotimice ostaje dvoznačna, nerazrješiva. Tu pak dvoznačnost, sasvim u stilu Zvjezdane Jembrih, iskazuje u jezičnome otisku, dakle, u materijalnome tragu duhovnosti, i to jednakim zvučanjem, ali suprotnim smislom naslova Svejedno i završne konstatacije da „sve jedno je“. Između, dakle, rezignacije („svejedno“) o sveopće afirmacije života („sve jedno je“) samo je drugačiji ontološki, egzistencijalni i jezični naglasak, A baš su te višeznačnosti i suptilne razlike u naglasku, s doduše, znatnim posljedicama – sukus onoga čime se književnost zapravo i bavi. I zbirka pjesma Zvjezdane Jembrih Sve jedno svakako je u vrlo osebujnom dosluhu s tim sukusom literarnog. I to posebice u postmodernističkom oblikovanju starodrevnih tema ili pak u tradicijskome stilskom rekvizitariju i motivike pri suočavanju s našim sasvim suvremenim aritmijama.

Davor Šalat

Web-link: https://elektronickeknjige.com/novi-naslovi/sve-jedno/

Zvjezdana Jembrih

Rođena 1965. u Zagrebu. Diplomirala 1990. na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Do sada izlagala na tridesetak samostalnih i na brojnim skupnim izložbama te izvela mnoštvo land art radova. Sudjelovala je na mnogim likovnim kolonijama i umjetničkim simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1993. radi kao konzervatorica-restauratorica, boravi na stručnom usavršavanju u Münchenu te na poslijediplomskom studiju u Budimpešti, gdje 2000. magistrira restauriranje drvene skulpture. Od 2020. redovita je profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina. Organizatorica je, autorica i glavna urednica kataloga konzervatorsko-restauratorske izložbe „Ne/Izliječeni sveci“ (Zagreb 2016., Bjelovar 2016.). Glavna je urednica monografije Kapela sv. Mihala u Samoboru – od preživljavanja do oživljavanja (2018.).

Piše i objavljuje poeziju i prozu u književnim časopisima, na radiju, televiziji i mrežnim stranicama.

Uz Sanju Lovrenčić autorica je dvaju radio-dokumentaraca: „Ispod lipe“ i „Slike povratka“ za III. program Hrvatskog radija. S akademskim slikarom-grafičarom Jurom Kokezom 2014. objavljuje grafičko-pjesničku mapu „Tragovi“.

Dobitnica je 1. nagrade za slikarstvo Ex tempore (Opatija, 1994.), trostruka dobitnica nagrade Franjo Horvat Kiš za hrvatski književni putopis (2008., 2016., 2017.), 3. nagrade za kratku priču na Festivalu europske kratke priče 2017. Dobila je i potporu za književno stvaralaštvo Ministarstva kulture 2014. godine.

Objavila: Janusove kćeri sestre nevjeste (proza, 2001.; ponovljeno izdanje 2009.), Ljubavnici kraljica glad (poezija, 2007.), Ljetopisi (putopisi, 2008.), Sve jedno (poezija, 2014.).

Web-link: https://elektronickeknjige.com/autor/jembrih-zvjezdana/