Murali Murtić

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, uz financijsku potporu Turističke zajednice Grada Zagreba i partnerstvo sa Centrom za kulturu i informacije Maksimir, realizirala je projekt „Murali Murtić“ koji je proveden u sklopu popratnog programa ususret izložbi „Murtić 100“ koja je otvorena u Domu Hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu od 25. 5. 2021. do 18. 7. 2021. godine.

Murali na temu Murtićevog slikarstva pažljivo su uklopljeni u odabrane urbane cjeline. Provođenje je osigurano kroz sudjelovanje profesora i studenata Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, koji su odabrane segmente Murtićevog djela reinterpretirati u vizualno bogate i reprezentativne uzorke u obliku murala većih površina u različitim dijelovima Grada Zagreba i prometnicama uz koje postoje zidne površine. Studenti Akademije likovnih umjetnosti prvo su se upoznali s radom Ede Murtića uz obilazak Murtićevog ateljea. Potom su kroz dvije radionice izvodili interpretacije Murtićevih djela. Odabrani likovni radovi studenata oslikani  su na 20 panoa na Maksimiru 8. i 9. 5. 2021. godine s početkom u 10 sati. Oslikavanje panoa vodio je mag. art. Grgur Akrap, asistent na Katedri za crtanje i slikanje, zajedno sa 15 studenata Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu.

Popis studenata: JAKOV PAŠALIĆ, PETRA KOLEŠ, NEVA KOSIĆ, MARCELA BENCEK, ASTRID JAKŠIĆ, JANA KARAULA, IVONA KATALINIĆ, LEA KRMPOTIĆ, LEA PLAŠČAR, ANTE ŠABIĆ, PAULINA ŠVAIĆ, ANTONELA BELI, DOROTEA BUDIĆ, ŽAKLINA SOHOR i SARA MIĆKOVIĆ.