Maja Rivić: Tjeloglasja

Samostalna izložba Maje Rivić “Tjeloglasja” u Galeriji “Vladimir Nazor” traje 8 .6.- 18.6. 2021.

Otvorenje u utorak, 8. 6. 2019. u 19 h, a dodatne izvedbe su u petak 11. 6., utorak 15. 6. i petak 18. 6. 2021. u 19 sati

Umjetnica Maja Rivić u Galeriji VN predstavlja se izložbom koja je sastavni dio diplomskog rada na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Naziv rada i izložbe je Tjeloglasja. Riječ je o svojevrsnom hibridu između Majine dvije ljubavi. Tu je ljubav prema zvuku i glazbi, kao i potencijalima koje u sebi nose glasovne artikulacije i pokret koji te zvukove prati. Također tu je ljubav prema vizualnim umjetnostima, kojih je diplomantica.


Tjeloglasja su zvučni digitalni triptisi, ili eksperimenti - kako ih umjetnica naziva - u formi digitalnih zapisa koji se prikazuju kao audio-vizualne projekcije. Svaki od tih triptiha prikazuje autoricu kako pokretom reagira na zvučnu podlogu. Ta je podloga njen vlastiti glas, a manifestira se kao manipulacija i propitivanje glasovnih mogućnosti s kojima, potom, njeno tijelo ulazi u dijalog. Spontana koreografija koja se čita u radu Maje Rivić prikazuje „intuitivne tjelesno-vokalne repetitivne geste“ kojima umjetnica nastoji povezati prošlost i sadašnjost (to je povezivanje evidentno upravo u dijaloškom procesu komunikacije same sa sobom, svojim tijelom i glasom), pretendirajući tim gestama činiti simbolične korake prema budućnosti, koja je, opet, uistinu tek novi početak. Vrijeme, kako ga doživljava umjetnica, nije linearnog karaktera, već je njegova priroda ciklička. Ona ga doživljava kao kontinuirano vraćanje na neku polazišnu točku – ne u sizifovskom smislu, već na način kako su vrijeme doživljavale drevne civilizacije – kao simultano bivanje u onome što je bilo i onome što će tek doći, istinski bivajući i vraćajući se uvijek iznova u „ovdje i sada“. Jedino takvo vrijeme u svojoj srži sadrži nepresušni potencijal za realizaciju nečeg drugačijeg i progresivnijeg, čemu Rivić, stvarajući svoja Tjeloglasja, teži. „Snimke tijela i glasa susreću se sa svojim izvornim tijelom i glasom, otvaraju novi intimni prostor regeneracije. Snimke tijekom performansa ulaze u živu mene (kroz moje slušanje i gledanje), pronalaze sebe, vraćaju se svom biološkom izvoru. Moj živi glas i snimke spajaju se u meni i izvan mene, tvoreći beskrajnu petlju postojanja. Moji snimljeni glasovi nastali u prošlosti, reproducirani u sadašnjosti pripadaju i prošlosti i sadašnjosti, a svi zajedno susreću se u sadašnjosti, kročeći zajedno u budućnost“, poručuje autorica, apostrofirajući upravo to beskonačno vraćanje istog kroz povratak samoj sebi.
(iz teksta Mirne Rul)


U galerijskom prostoru može istovremeno boraviti maksimalno petnaest posjetitelja.

Galerija VN, Ilica 163a, Zagreb

Facebook: https://www.facebook.com/events/506222893945639/?event_time_id=506222907278971