Katalog izložbe 'Sat anatomije nekad i sad'

Katalog izložbe SAT ANATOMIJE NEKAD I SAD, Povijest kolegija Anatomija čovjeka i Anatomija životinja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Galerija Šira, 6. – 20. travnja 2021.

Katalog izložbe SAT ANATOMIJE NEKAD I SAD (Link na PDF)

Usporedo sa izložbom,  u suradnji Arhiva za likovne umjetnosti HAZU i Arhiva ALU pripremljena je i virtualna izložba:  “Volja je kostur - Želja je mišićje / Rudolf Valdec i Bela Csikos Sesia: anatomski atlas za umjetnike” (https://anatomija.hazu.hr/),

čiji je naglasak na analizi prethodno digitaliziranog rukopisa, razradi odnosa umjetnosti i medicine, počecima i načinima provođenja nastave Plastične anatomije na Akademiji likovnih umjetnosti, od njezina osnutka do danas.

Autorice izložbe: Jasenka Ferber Bogdan, Andreja Der-Hazarijan Vukić, dr.sc. Darija Alujević (Arhiv za likovne umjetnosti HAZU) i Ariana Novina (Arhiv ALU).