Upisi studenata u I.  god. - integrirani studij

Obavijest o upisu studenata u I. godinu studija u ak.god. 2021/2022. (integrirani studij) – JESENSKI ROK

Upisi u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija za akademsku godinu 2021./2022. obavljat će se u petak, 17. rujna 2021. od 9:00 do 14:00 sati.

Što je sve potrebito priložiti za upis te druge važne pripomene podrobno je navedeno u:

OBAVIJEST O UPISU (Link na PDF)